ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Για την Ελλάδα που δημιουργεί, καινοτομεί και παράγει

TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ενίσχυση της συμβολής της μεταποιητικής βιομηχανίας στη δημιουργία πλούτου στην Ελλάδα, με την ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Για ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, εξωστρέφεια, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ:

31%

του ΑΕΠ είναι η συνολική επίδραση της βιομηχανίας στην οικονομία

87%

των εξαγωγών αγαθών, οφείλεται στη βιομηχανία

1,2 εκ.

θέσεις εργασίας οφείλονται στη βιομηχανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ / ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

184

χώρες στις οποίες εξάγουμε

36%

των δαπανών έρευνας & ανάπτυξης οφείλεται στη μεταποίηση

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ

Έχουμε τις προϋποθέσεις και κυρίως το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μεταβούμε σε μια οικονομία που στηρίζεται στη δημιουργία, την πρωτοβουλία, την εξωστρέφεια, την παραγωγή

TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ενίσχυση της συμβολής της μεταποιητικής βιομηχανίας στη δημιουργία πλούτου στην Ελλάδα, με την ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Για ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, εξωστρέφεια, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, για την προστασία του περιβάλλοντος.