Η ελληνική βιομηχανία σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (Αναδημοσίευση άρθρου από Business Daily) Άγγελος Τσακανίκας (*) 29 Οκτ 2019  Στην τρέχουσα βιβλιογραφία των αλληλεπιδράσεων της βιομηχανίας με την οικονομία, όλο και περισσότερο δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των επιχειρήσεων στις λεγόμενες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (global value chains) ως μία από τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Η...

περισσότερα