ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως το νέο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως το νέο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης

Η Βιομηχανία ακρογωνιαίος λίθος για την οικονομική ευημερία και την απασχόληση.

Η «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για μια νέα Στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική», που χαρακτηρίζει τη βιομηχανία «κινητήρια δύναμη της παραγωγικότητας και της καινοτομίας» και «ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική ευημερία στην Ευρώπη».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής υπογραμμίζει τη σημασία «μιας ισχυρής και ποιοτικής βιομηχανίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας» και επαναβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης της συμβολής της στο 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020, καθώς «πρωταγωνιστεί παγκοσμίως σε πολλούς κλάδους, παρέχει 36 εκατομμύρια άμεσες ποιοτικές θέσεις εργασίας, δημιουργεί ισχυρές αλυσίδες αξίας και συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 6,4% την περίοδο 2009-2016 (ΕΕ27) ενώ ειδικότερα για τη μεταποίηση η αύξηση ήταν της τάξης του 25% και συνοδεύτηκε, ιδιαίτερα από το 2013 και μετά, από μια ισχυρή αύξηση της απασχόλησης.

Η «Ελληνική Παραγωγή» επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά, αλλά και το γεγονός ότι η Ευρώπη υιοθετεί, για πρώτη φορά, μια ολιστική προσέγγιση για τα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, σηματοδοτούν μια μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά αλλά ακόμα περισσότερο για την Ελλάδα.

Τώρα που η ελληνική οικονομία σιγά σιγά ανακάμπτει μετά από σχεδόν μια δεκαετία ύφεσης ή και στασιμότητας, επιβάλλεται η στροφή προς ένα μοντέλο ανάπτυξης παραγωγικό, καινοτόμο, βιώσιμο κι εξωστρεφές. Τα στοιχεία της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ που επισημαίνει ότι το 30% του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ελλάδα οφείλεται ή συνδέεται με τη μεταποίηση.

Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, η βιομηχανία και κυρίως η μεταποίηση μπορούν και πρέπει να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία πλούτου, απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας  για τον τόπο.

Η Ελληνική Παραγωγή επαναλαμβάνει ότι πρέπει άμεσα να θεσπιστεί εθνικός στόχος για την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας και δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει και να συνεργαστεί με όλους τους θεσμικούς παράγοντες ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το νέο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνοπτικές πληροφορίες


Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF