ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη ΙΟΒΕ: ποσοτική αποτίμηση 5 παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας

25 Νοεμβρίου 2019

Σε ειδική Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε σήμερα η μελέτη του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με πέντε προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Βιομηχανίας και αντίστοιχη ποσοτικοποίηση του αντικτύπου που θα είχε η υλοποίησή τους στην οικονομία της χώρας.

Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε ποσοτική αποτίμηση πέντε παρεμβάσεων στην ελληνική βιομηχανία για την άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζει σε σύγκριση με τα ισχύοντα στο χώρο του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Αναλυτικότερα εξετάστηκαν:

• Εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό
• Μείωση μη μισθολογικού κόστους
• Μείωση κόστους ενέργειας
• Μείωση φορολογίας
• Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Εκπροσωπώντας το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και αφού ευχαρίστησε το ΙΟΒΕ για την υψηλού επιπέδου και άρτιας επιστημονικής τεκμηρίωσης δουλειά τους, που συνιστά πολύτιμο αρωγό της προσπάθειας ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος τόνισε: “Η παρούσα μελέτη έρχεται στην κατάλληλη στιγμή γιατί αποδεικνύει ότι πρέπει να προκρίνουμε παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα εάν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας“.

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του ΟΠΑ, περιέγραψε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σημερινό περιβάλλον, όπως και την ανάγκη για δράσεις που θα εκμεταλλευθούν στον μέγιστο βαθμό τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Ειδικότερα, απαιτούνται πλέον σε εθνικό επίπεδο στοχευμένες πολιτικές για τη βιομηχανία στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τη μελέτη επισήμανε την ανάγκη τεκμηριωμένων και κοστολογημένων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που να αμβλύνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και να στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της στις διεθνείς αγορές.

   


Περισσότερα:

– Σχετικό Δελτίο Τύπου του ΙΟΒΕ

– Παρουσίαση Βασικών Συμπερασμάτων Μελέτης ΙΟΒΕ (Εναλλακτικό link: εδώ)

– Πλήρες κείμενο μελέτης

– Σχετικά με την προηγούμενη μελέτη του ΙΟΒΕ (Δεκέμβριος 2018): «Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη»

– Σχετικά με την Μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούνιος 2017): “Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα -Τάσεις και Προοπτικές”


Επισκεφθείτε επίσης τη σχετική σελίδα του ΙΟΒΕ