ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΒΕ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία (Συνεργασία με ΙΟΒΕ)

Σεπτέμβριος 2018: Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο: “Τον Σεπτέμβριο, o Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχωρεί αρκετά στο σύνολο της οικονομίας – όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη – και διαμορφώνεται στις 101,3 μονάδες, (από 105,3 τον Ιούλιο). Πρόκειται πάντως για επίδοση που κινείται στα περυσινά επίπεδα (100,8 μον.). Η εξέλιξη...

BLOG Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης αρμόδιο για τη Βιομηχανία, κ. Στ. Πιτσιόρλα

Συνεχίζοντας τις κοινές παρεμβάσεις για τη βιομηχανική ανάκαμψη της χώρας, ο ΣΕΒ, η «Ελληνική Παραγωγή» καθώς και 19 περιφερειακοί και κλαδικοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας κ.Στέργιο Πιτσιόρλα, (Πέμπτη, 20/9/2018), και συζήτησαν κοινές προτάσεις για τη βιομηχανική αναγέννηση και την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ, έως το 2020....