ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ΙΟΒΕ: Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα -Τάσεις και Προοπτικές

6 Ιουνίου 2017 — Τη μεγάλη συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε όρους εθνικού προϊόντος, προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης και εξαγωγών, καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο: «Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές», που  πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας ...