ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Συνέντευξη του κ. Ευριπίδη Δοντά στο περιοδικό “Επενδύω” της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

«Το αυξημένο μη μισθολογικό κόστος είναι από τους πιο δυσμενείς παράγοντες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας – πραγματικά ένα σημαντικό συγκριτικό μειονέκτημα»   Ευριπίδης Δοντάς Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ»   Η βιομηχανική αναγέννηση στην Ελλάδα είναι εφικτή, και...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Συνέντευξη της κ. Λένας Κολιοπούλου, στην εφημερίδα “Έθνος” – 18 Νοεμβρίου 2017

«Η Ελληνική βιομηχανία μπορεί να μεγαλουργήσει» Η συνέντευξη σε pdf Η κ. Λένα Κολιοπούλου είναι μέλος Δ.Σ. της “Ελληνικής Παραγωγής”, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΚΟ Α.Ε.