ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΒΕ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία

Ιανουάριος 2018: Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Ιανουάριος 2018 Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ Δεκέμβριος 2017: Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Δεκέμβριος 2017 Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ