ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου για νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης

Η νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ για μια ανταγωνιστική πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη


Αθήνα,11 Μαρτίου 2020

Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» χαιρετίζει τη νέα Βιομηχανική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10.3.2020 και που αποσκοπεί, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αύξησης του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης, τα οποία κινούνται σε τρεις βασικές προτεραιότητες :

• Διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο εσωτερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050.

• Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η «Ελληνική Παραγωγή», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, υπενθυμίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 απέδειξε ότι οι χώρες με ισχυρή βιομηχανία επέδειξαν πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τις χώρες που στηρίζονταν κατεξοχήν στις υπηρεσίες. Η παρούσα συγκυρία μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας καθιστά σαφές ότι η μεταποιητική βιομηχανία, με την ισχυρή οικονομική και κοινωνική πολλαπλασιαστική επίδρασή της, είναι η απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για να είναι καλύτερα θωρακισμένη η εθνική οικονομία απέναντι σε εξωγενή σοκ.

Στις σημερινές συνθήκες και υπό το φως της νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής, συνεκτικής και ολοκληρωμένης, βιομηχανικής στρατηγικής όπως είχε επισημανθεί με την κοινή διακήρυξη ΣΕΒ – Ελληνικής Παραγωγής- Περιφερειακών και Κλαδικών Συνδέσμων το Νοέμβριο του 2017. Αυτή η Στρατηγική θα εφοδιάσει τις ελληνικές βιομηχανίες, όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων, με τα κατάλληλα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν ισότιμα στην προσπάθεια για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη.

Οι καιροί καθιστούν όσο ποτέ αναγκαία τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων. Αναγκαία προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η ενδυνάμωση της συνεργασίας όλων των βιομηχανικών φορέων Εθνικής, Κλαδικής και Περιφερειακής εμβέλειας της χώρας, με κεντρικό το ρόλο του ΣΕΒ. Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Δελτίο Τύπου σε PDF


Πρόσθετες πληροφορίες:

Σχετική ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το κείμενο της Ανακοίνωσης (διαθέσιμο και εδώ)

Ενημερωτικό έντυπο

 

Σχετικό video