ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 22-23 Ιουνίου 2017 για βιομηχανική πολιτική

Στη σύνοδό του στις 22-23 Ιουνίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε στα Συμπεράσματά του για άλλη μια φορά τον ουσιώδη ρόλο της βιομηχανίας και ζήτησε συγκεκριμένες δράσεις για ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία.

Ειδικότερα, στο σημείο 15 των συμπερασμάτων αναφέρεται:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2017, στα οποία γίνεται έκκληση για μια στρατηγική για τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική, υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο της βιομηχανίας ως βασικής κινητήριας δύναμης για ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτομία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δικά του προηγούμενα συμπεράσματα, ζητεί συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση για την ενιαία αγορά.


Το κείμενο των συμπερασμάτων σε PDF στα Ελληνικά

Το κείμενο των συμπερασμάτων σε PDF στα Αγγλικά