ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η Ελλάδα εξάγει. Ελληνικά προϊόντα ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης...

Ανακαλύψτε τους εκατοντάδες προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών στον παγκόσμιο διαδραστικό χάρτη. Δείτε ποια ελληνικά προιόντα εξάγουμε σε κάθε χώρα και ποια τα οικονομικά μεγέθη αυτών των εξαγωγών.
(Στοιχεία 2016 - Πηγή: Eurostat-Comext / Επεξεργασία: ΙΟΒΕ)

Εξαγωγές

4,3 εκ ευρώ

Rank: 115

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μηχανοκίνητα οχήματα

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

346 εκ ευρώ

Rank: 17

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

Εξαγωγές

188 εκ ευρώ

Rank: 26

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

Εξαγωγές

200 χιλ ευρώ

Rank: 175

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

Εξαγωγές

2,7 εκ ευρώ

Rank: 124

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Μακαρόνια και παρόμοια προϊοντα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

4.300 ευρώ

Rank: 214

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

12,6 εκ ευρώ

Rank: 81

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Άλλες οργανικές χημικές ουσίες

 

Εξαγωγές

11,3 εκ ευρώ

Rank: 85

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Αλλα τεχνικά και βιομηχανικά κλωστοϋφαντουργικά ειδη

Εξαγωγές

3,1 εκ ευρώ

Rank: 121

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

Εξαγωγές

10,4 εκ ευρώ

Rank: 88

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρώματα, βερνίκια

Εξαγωγές

72.800 ευρώ

Rank: 187

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σκούπες και βούρτσες

 

30 – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

Εξαγωγές

125 εκ ευρώ

Rank: 35

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

180 εκ ευρώ

Rank: 28

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά

Εξαγωγές

23,7 εκ ευρώ

Rank: 70

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

Εξαγωγές

41,3 εκ ευρώ

Rank: 61

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

Εξαγωγές

8,9 εκ ευρώ

Rank: 94

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

Εξαγωγές

16,3 εκ ευρώ

Rank: 76

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα για την κλωστοϋφαντουργία

 

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

17 – ΧΑΡΤΙ

Χαρτί και χαρτόνι

Εξαγωγές

3 εκ ευρώ

Rank: 122

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

4,4 εκ ευρώ

Rank: 113

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

242 εκ ευρώ

Rank: 22

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Εξαγωγές

1,6 εκ ευρώ

Rank: 134

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

1,22 εκ ευρώ

Rank: 141

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

6,4 εκ ευρώ

Rank: 103

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

1.800 ευρώ

Rank: 218

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Σαπούνια και απορρυπαντικά

Εξαγωγές

1,11 εκ ευρώ

Rank: 145

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Παιδικές και διαιτητικές τροφές

 

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα

Εξαγωγές

24.100 ευρώ

Rank: 200

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Ενδύματα (εσωτερικά)

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

56,5 εκ ευρώ

Rank: 52

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρώματα, βερνίκια

Εξαγωγές

240 χιλ ευρώ

Rank: 171

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα για την κλωστοϋφαντουργία

Εξαγωγές

90,6 εκ ευρώ

Rank: 42

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

Εξαγωγές

70.400 ευρώ

Rank: 189

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλειδαριές και μεντεσέδες

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

1,07 δις ευρώ

Rank: 5

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

Εξαγωγές

7 εκ ευρώ

Rank: 102

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

340 χιλ ευρώ

Rank: 166

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

1,8 εκ ευρώ

Rank: 128

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μαχαίρια, ξυράφια, λεπίδες

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

10,8 εκ ευρώ

Rank: 87

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

119 εκ ευρώ

Rank: 37

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Άλλες οργανικές χημικές ουσίες

Εξαγωγές

76.400 ευρώ

Rank: 186

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά οικοδομικά υλικά

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρωστικές ύλες

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Σαπούνια και απορρυπαντικά

Εξαγωγές

1,7 εκ ευρώ

Rank: 132

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

150 χιλ ευρώ

Rank: 181

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φωτισμού

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρωστικές ύλες

Εξαγωγές

630 χιλ ευρώ

Rank: 152

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

15 – ΔΕΡΜΑ

Είδη ταξιδιού, τσάντες….

Εξαγωγές

8.400 ευρώ

Rank: 209

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

προϊοντα αλευρόμυλων

Εξαγωγές

23,4 εκ ευρώ

Rank: 71

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

Εξαγωγές

143 εκ ευρώ

Rank: 33

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρωστικές ύλες

Εξαγωγές

9,2 εκ ευρώ

Rank: 93

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

320 χιλ ευρώ

Rank: 167

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

11 – ΠΟΤΑ

Οίνος

Εξαγωγές

2,6 εκ ευρώ

Rank: 125

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αλλα προϊοντα κεραμικής

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Σαπούνια και απορρυπαντικά

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικές πόρτες και παράθυρα

Εξαγωγές

380 χιλ ευρώ

Rank: 162

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Εξωτερικά ενδύματα

Εξαγωγές

1,7 εκ ευρώ

Rank: 133

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

1,15 εκ ευρώ

Rank: 144

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Ενδύματα (εσωτερικά)

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

5,1 εκ ευρώ

Rank: 106

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

Εξαγωγές

65,6 εκ ευρώ

Rank: 49

20 – ΧΗΜΙΚΑ

 

15 – ΔΕΡΜΑ

Υποδήματα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

4,8 εκ ευρώ

Rank: 111

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Μακαρόνια και παρόμοια προϊοντα

Εξαγωγές

14,4 εκ ευρώ

Rank: 79

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

1,44 δις ευρώ

Rank: 3

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Φάρμακα

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

163 εκ ευρώ

Rank: 31

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Αρώματα και προϊοντα καλλωπισμού

Εξαγωγές

124 εκ ευρώ

Rank: 36

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Αλλα είδη διατροφής (σούπες, ζύμες,…)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

1,21 εκ ευρώ

Rank: 142

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

 

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

Εξαγωγές

16.900 ευρώ

Rank: 205

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

3,7 εκ ευρώ

Rank: 117

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μαχαίρια, ξυράφια, λεπίδες

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

1,8 εκ ευρώ

Rank: 130

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

Εξαγωγές

660 εκ ευρώ

Rank: 9

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

προϊοντα αλευρόμυλων

Εξαγωγές

480 χιλ ευρώ

Rank: 158

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εργαλεία

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα για την κλωστοϋφαντουργία

Εξαγωγές

120 χιλ ευρώ

Rank: 182

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου

 

Μηχανήματα για ορυχεία, λατομεία και δομικές κατασκευές

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

Εξαγωγές

6,3 εκ ευρώ

Rank: 104

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

14,4 εκ ευρώ

Rank: 78

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Εξαγωγές

7,2 εκ ευρώ

Rank: 100

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

 

Εξαγωγές

220 χιλ ευρώ

Rank: 172

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

Εξαγωγές

29.400 ευρώ

Rank: 198

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

60,3 εκ ευρώ

Rank: 51

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Αλλα είδη διατροφής (σούπες, ζύμες,…)

Εξαγωγές

530 εκ ευρώ

Rank: 13

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Πλεκτά υφασμάτα

Εξαγωγές

580 εκ ευρώ

Rank: 11

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

280 χιλ ευρώ

Rank: 168

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά οικοδομικά υλικά

Εξαγωγές

7.400 ευρώ

Rank: 210

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

 

Εξαγωγές

5 εκ ευρώ

Rank: 107

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Εξαγωγές

39.800 ευρώ

Rank: 196

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μηχανοκίνητα οχήματα

Εξαγωγές

60,6 εκ ευρώ

Rank: 50

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

1,67 δις ευρώ

Rank: 2

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

16,2 εκ ευρώ

Rank: 77

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

381 εκ ευρώ

Rank: 16

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

1.500 ευρώ

Rank: 219

31 – ΕΠΙΠΛΑ

‘Αλλα επιπλα

Εξαγωγές

82.200 ευρώ

Rank: 185

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

 

Εξαγωγές

2.200 ευρώ

Rank: 217

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όπλα και πυρομαχικά

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Ενδύματα (εσωτερικά)

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κοσμήματα απομίμησης και συναφή

Εξαγωγές

1,6 εκ ευρώ

Rank: 135

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

 

27 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Εξαγωγές

160 χιλ ευρώ

Rank: 178

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όπλα και πυρομαχικά

 

 

Εξαγωγές

3,9 εκ ευρώ

Rank: 116

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

Εξαγωγές

6.200 ευρώ

Rank: 211

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

 

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα

Εξαγωγές

790 χιλ ευρώ

Rank: 149

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

Εξαγωγές

410 χιλ ευρώ

Rank: 160

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

55,6 εκ ευρώ

Rank: 53

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ρολόγια

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

Εξαγωγές

102 εκ ευρώ

Rank: 41

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Χαλκός

Εξαγωγές

3,4 εκ ευρώ

Rank: 119

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

27,2 εκ ευρώ

Rank: 67

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

Εξαγωγές

11 εκ ευρώ

Rank: 86

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

28,2 εκ ευρώ

Rank: 65

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

Εξαγωγές

25,7 εκ ευρώ

Rank: 69

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

11 – ΠΟΤΑ

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

Εξαγωγές

81,5 εκ ευρώ

Rank: 44

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Εξαγωγές

252 εκ ευρώ

Rank: 21

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Εξαγωγές

2,32 δις ευρώ

Rank: 1

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

1,28 εκ ευρώ

Rank: 140

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σύρματα με ψυχρή επεκτατική ολκή

Εξαγωγές

45,5 εκ ευρώ

Rank: 59

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

27,6 εκ ευρώ

Rank: 66

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Αρώματα και προϊοντα καλλωπισμού

Εξαγωγές

11,7 εκ ευρώ

Rank: 84

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

Εξαγωγές

7,1 εκ ευρώ

Rank: 101

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις

Εξαγωγές

15.300 ευρώ

Rank: 207

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

 

Εξαγωγές

30.600 ευρώ

Rank: 197

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

 

Εξαγωγές

107 εκ ευρώ

Rank: 39

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

35,2 εκ ευρώ

Rank: 63

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάφορα προϊοντα (στιλό, μολύβια, αναπτήρες,…)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Είδη κρουνοποιίας και βαλβίδες

Εξαγωγές

22,4 εκ ευρώ

Rank: 72

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

170 χιλ ευρώ

Rank: 176

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όπλα και πυρομαχικά

Εξαγωγές

350 χιλ ευρώ

Rank: 165

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

12 εκ ευρώ

Rank: 83

11 – ΠΟΤΑ

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η/Υ και περιφερειακά

Εξαγωγές

1,04 δις ευρώ

Rank: 6

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

Εξαγωγές

3.800 ευρώ

Rank: 215

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

71,9 εκ ευρώ

Rank: 47

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

Εξαγωγές

331 εκ ευρώ

Rank: 18

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

Εξαγωγές

510 χιλ ευρώ

Rank: 155

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η/Υ και περιφερειακά

 

11 – ΠΟΤΑ

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

Εξαγωγές

26,1 εκ ευρώ

Rank: 68

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

17 – ΧΑΡΤΙ

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Πλεκτά υφασμάτα

Εξαγωγές

8,3 εκ ευρώ

Rank: 97

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

Εξαγωγές

240 χιλ ευρώ

Rank: 170

15 – ΔΕΡΜΑ

Είδη ταξιδιού, τσάντες….

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ρολόγια

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Εξωτερικά ενδύματα

Εξαγωγές

1,8 εκ ευρώ

Rank: 131

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αντλίες και συμπιεστές

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλειδαριές και μεντεσέδες

Εξαγωγές

20.600 ευρώ

Rank: 202

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αλλα μεταλλικά προϊοντα

Εξαγωγές

8,3 εκ ευρώ

Rank: 95

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Εξαγωγές

560 χιλ ευρώ

Rank: 154

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δομικά προϊοντα από σκυρόδεμα

Εξαγωγές

4,8 εκ ευρώ

Rank: 110

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

Εξαγωγές

194 εκ ευρώ

Rank: 25

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

71,8 εκ ευρώ

Rank: 48

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

9,3 εκ ευρώ

Rank: 91

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

Εξαγωγές

2,8 εκ ευρώ

Rank: 123

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

Εξαγωγές

160 χιλ ευρώ

Rank: 179

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Αρώματα και προϊοντα καλλωπισμού

 

15 – ΔΕΡΜΑ

Είδη ταξιδιού, τσάντες….

Εξαγωγές

86,6 εκ ευρώ

Rank: 43

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

51,6 εκ ευρώ

Rank: 56

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

410 χιλ ευρώ

Rank: 161

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

17 – ΧΑΡΤΙ

Χάρτινα είδη οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής και τουαλέτας

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

105 εκ ευρώ

Rank: 40

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

Εξαγωγές

20.400 ευρώ

Rank: 203

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικές πόρτες και παράθυρα

 

Εξαγωγές

79,8 εκ ευρώ

Rank: 46

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

Εξαγωγές

480 χιλ ευρώ

Rank: 157

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Εξωτερικά ενδύματα

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κοσμήματα απομίμησης και συναφή

Εξαγωγές

470 χιλ ευρώ

Rank: 159

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

640 χιλ ευρώ

Rank: 151

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

 

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

60.600 ευρώ

Rank: 191

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρώματα, βερνίκια

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

530 εκ ευρώ

Rank: 14

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα και συντηρημένα ψάρια κλπ

Εξαγωγές

570 χιλ ευρώ

Rank: 153

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρώματα, βερνίκια

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Εξαγωγές

12,6 εκ ευρώ

Rank: 82

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Εξαγωγές

370 χιλ ευρώ

Rank: 163

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

42.700 ευρώ

Rank: 195

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

Εξαγωγές

21,8 εκ ευρώ

Rank: 73

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Αιθέρια έλαια

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

54.900 ευρώ

Rank: 192

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

55,3 εκ ευρώ

Rank: 54

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Χαλύβδινοι σωλήνες, αγωγοί

Εξαγωγές

760 χιλ ευρώ

Rank: 150

16 – ΞΥΛΟ

Κόντρα-πλακέ) και άλλες πλάκες μεξύλο

 

27 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ψύξης κλιματισμού μη οικιακής χρήσης

 

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

Εξαγωγές

18,1 εκ ευρώ

Rank: 75

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αλλα μηχανήματα γενικής χρήσης (πλυντήρια, φίλτρα,…)

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Εξαγωγές

4,8 εκ ευρώ

Rank: 109

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ψύξης κλιματισμού μη οικιακής χρήσης

 

Μηχανήματα για την κλωστοϋφαντουργία

Εξαγωγές

1,6 εκ ευρώ

Rank: 136

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ψύξης κλιματισμού μη οικιακής χρήσης

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

81 εκ ευρώ

Rank: 45

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

15.700 ευρώ

Rank: 206

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

4,9 εκ ευρώ

Rank: 108

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

7,3 εκ ευρώ

Rank: 98

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

7,2 εκ ευρώ

Rank: 99

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

23.800 ευρώ

Rank: 201

12 – ΚΑΠΝΟΣ

προϊοντα καπνού

 

11 – ΠΟΤΑ

Ζυθοποιία

 

11 – ΠΟΤΑ

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

Εξαγωγές

315 εκ ευρώ

Rank: 19

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

108 εκ ευρώ

Rank: 38

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η/Υ και περιφερειακά

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

35,8 εκ ευρώ

Rank: 62

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Σχοινιά, σπάγγοι και δίχτυα

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

630 εκ ευρώ

Rank: 10

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Χαλκός

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

Εξαγωγές

195 εκ ευρώ

Rank: 24

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

150 χιλ ευρώ

Rank: 180

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Ζωοτροφές για ζώα εκτροφής

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

70.700 ευρώ

Rank: 188

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Εξωτερικά ενδύματα

 

15 – ΔΕΡΜΑ

Υποδήματα

Εξαγωγές

2 εκ ευρώ

Rank: 127

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

 

Εξαγωγές

1,09 εκ ευρώ

Rank: 146

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

15 – ΔΕΡΜΑ

Δέρμα και γουναρικά

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

Εξαγωγές

2.700 ευρώ

Rank: 216

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

432 εκ ευρώ

Rank: 15

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Μαργαρίνη και παρόμοια

Εξαγωγές

13,1 εκ ευρώ

Rank: 80

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

29 – ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ

Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα

Εξαγωγές

180 εκ ευρώ

Rank: 27

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σίδηρος, χάλυβας και σιδηροκράματα

Εξαγωγές

1,5 εκ ευρώ

Rank: 138

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δομικά προϊοντα από σκυρόδεμα

Εξαγωγές

4,4 εκ ευρώ

Rank: 112

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τσιμέντο

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

11 – ΠΟΤΑ

Αναψυκτικά,μεταλλικό και εμφιαλωμένο νερό

Εξαγωγές

274 εκ ευρώ

Rank: 20

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

Εξαγωγές

170 χιλ ευρώ

Rank: 177

31 – ΕΠΙΠΛΑ

‘Αλλα επιπλα

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Σαπούνια και απορρυπαντικά

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

43,2 εκ ευρώ

Rank: 60

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ψύξης κλιματισμού μη οικιακής χρήσης

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξαγωγές

159 εκ ευρώ

Rank: 32

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Υποδήματα

Εξαγωγές

5.000 ευρώ

Rank: 217

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ Χρώματα, βερνίκια

Χρώματα, βερνίκια

Εξαγωγές

370 χιλ ευρώ

Rank: 164

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα για ορυχεία, λατομεία και δομικές κατασκευές

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κεραμικά είδη υγιεινής

Εξαγωγές

50,4 εκ ευρώ

Rank: 57

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

Εξαγωγές

13.300 ευρώ

Rank: 208

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

προϊοντα κρέατος και κρέατος πουλερικών

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Εξαγωγές

550 εκ ευρώ

Rank: 12

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η/Υ και περιφερειακά

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

3,5 εκ ευρώ

Rank: 118

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα για την κλωστοϋφαντουργία

 

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

61.600 ευρώ

Rank: 190

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

Εξαγωγές

210 χιλ ευρώ

Rank: 174

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου

 

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

1,8 εκ ευρώ

Rank: 129

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Όργανα και συσκευές μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

Εξαγωγές

6,1 εκ ευρώ

Rank: 105

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

Εξαγωγές

98.600 ευρώ

Rank: 183

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

17 – ΧΑΡΤΙ

Χαρτί και χαρτόνι

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Σαπούνια και απορρυπαντικά

Εξαγωγές

83.000 ευρώ

Rank: 184

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

Εξαγωγές

167 εκ ευρώ

Rank: 30

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Γαλακτοκομικά και τυροκομικά

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

Εξαγωγές

125 εκ ευρώ

Rank: 34

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

9,9 εκ ευρώ

Rank: 89

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

προϊοντα αλευρόμυλων

Εξαγωγές

9,2 εκ ευρώ

Rank: 92

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Έλαια και λίπη

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

Εξαγωγές

51.400 ευρώ

Rank: 193

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρώματα, βερνίκια

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλαστικά είδη συσκευασίας

Εξαγωγές

2,3 εκ ευρώ

Rank: 126

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Εξαγωγές

33,9 εκ ευρώ

Rank: 64

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μαχαίρια, ξυράφια, λεπίδες

Εξαγωγές

9,7 εκ ευρώ

Rank: 90

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Χρωστικές ύλες

Εξαγωγές

1.500 ευρώ

Rank: 220

31 – ΕΠΙΠΛΑ

‘Αλλα επιπλα

Εξαγωγές

1,5 εκ ευρώ

Rank: 137

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

31 – ΕΠΙΠΛΑ

Κατασκευή καθισμάτων

Εξαγωγές

54,8 εκ ευρώ

Rank: 55

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Άλλες ανόργανες βασικές χημικές ουσίες

 

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Πλεκτά υφασμάτα

Εξαγωγές

1,17 δις ευρώ

Rank: 4

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές (πολυμερή, …)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Εξαγωγές

49,8 εκ ευρώ

Rank: 58

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επεξεργασμένοι λίθοι (μάρμαρο,…)

 

23 – ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τούβλα, πλακιδία και λοιπά δομικά

Εξαγωγές

1.500 ευρώ

Rank: 221

31 – ΕΠΙΠΛΑ

‘Αλλα επιπλα

Εξαγωγές

260 χιλ ευρώ

Rank: 169

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

 

Εξαγωγές

1,19 εκ ευρώ

Rank: 143

13 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

 

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάφορα προϊοντα (στιλό, μολύβια, αναπτήρες,…)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

177 εκ ευρώ

Rank: 29

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εξοπλισμός επικοινωνίας

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

223 εκ ευρώ

Rank: 23

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

980 εκ ευρώ

Rank: 7

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

42.800 ευρώ

Rank: 194

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

Εξαγωγές

960 εκ ευρώ

Rank: 8

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Εξαγωγές

1,32 εκ ευρώ

Rank: 139

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων και ειδών ζαχαροπλαστικής

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

Εξαγωγές

500 χιλ ευρώ

Rank: 156

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (ανελκυστήρες,…)

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Εξαγωγές

890 χιλ ευρώ

Rank: 148

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

Εξαγωγές

5.200 ευρώ

Rank: 212

15 – ΔΕΡΜΑ

Είδη ταξιδιού, τσάντες….

Εξαγωγές

8,3 εκ ευρώ

Rank: 96

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

 

28 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κινητήρες και στρόβιλοι

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Αρώματα και προϊοντα καλλωπισμού

Εξαγωγές

20,2 εκ ευρώ

Rank: 74

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

Εξαγωγές

4,4 εκ ευρώ

Rank: 114

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

 

30 – ΛΕΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αεροσκάφη, διαστημόπλοια

 

19 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Πετρέλαιο

Εξαγωγές

19.100 ευρώ

Rank: 204

32 – ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Γούνινα είδη

 

14 – ΕΝΔΥΣΗ

Εξωτερικά ενδύματα

Εξαγωγές

26.000 ευρώ

Rank: 199

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες, μετασχηματιστές

Εξαγωγές

3,2 εκ ευρώ

Rank: 120

21 – ΦΑΡΜΑΚΑ

Φάρμακα

 

10 – ΤΡΟΦΙΜΑ

Επεξεργασμένα / συντηρημένα φρούτα και λαχανικά

 

20 – ΧΗΜΙΚΑ

0

Εξαγωγές

1,06 εκ ευρώ

Rank: 147

26 – Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η/Υ και περιφερειακά

 

25 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεταλλικοί σκελετοί

 

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Εξαγωγές

210 χιλ ευρώ

Rank: 173

24 – ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

 

27 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

 

22 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΚΑΟΥΣΤΟΥΚ

Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

Εξαγωγές > 500 εκ €
100 - 500 εκ €
10 - 100 εκ €
1- 10 εκ €
< 1 εκ €
 • Πετρελαιοειδή

 • Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός

 • Βασικά Μέταλλα

 • Χημικά

 • Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση

 • Φαρμακευτικά

 • Μηχανήματα

 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

 • Καουτσούκ - πλαστικά

 • Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

 • Μεταλλικά προϊόντα

 • Λοιπά

 • 6,8δις
  • Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

   καύσιμα

   Βασικοί προορισμοί:


   1. Ιταλία
   2. Γερμανία
   3. Γαλλία

 • 3,8δις
  • Φρούτα και λαχανικά

   επεξεργασμένα φρούτα
   & λαχανικά (κατεψυγμένα, τοματοπολτός)

   Βασικοί προορισμοί:


   1. Γερμανία
   2. ΗΠΑ
   3. Ηνωμένο Βασίλειο

  • Έλαια και λίπη

   λάδι

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Γερμανία
   3. ΗΠΑ

  • Γαλακτοκομικά

   γιαούρτι, τυριά

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Ηνωμένο Βασίλειο
   3. Ιταλία

  • Προϊόντα καπνού

   τσιγάρα, καπνός

   Βασικοί προορισμοί:   1. Λιβύη
   2. Ολλανδία
   3. Βουλγαρία

  • Άλευρα

   αλεύρι

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Ηνωμένο Βασίλειο
   3. Τουρκία

 • 2,3δις
  • Αλουμίνιο

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Γερμανία
   3. Γαλλία

  • Χαλκός

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ρουμανία
   2. Ηνωμένο Βασίλειο
   3. Ιταλία

  • Χάλυβας, σίδηρος

   χάλυβος, σίδηρος, κράματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Αλγερία
   2. Ρουμανία
   3. Βουλγαρία

  • Σωλήνες από χάλυβα

   σωλήνες αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

   Βασικοί προορισμοί:   1. ΗΠΑ
   2. Πολωνία
   3. Γερμανία

 • 1,3δις
  • Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές

   Βασικά πλαστικά, πολυμερή

   Βασικοί προορισμοί:   1. Τουρκία
   2. Ρουμανία
   3. Βουλγαρία

  • Αρώματα και προϊόντα καλλωπισμού

   Καλλυντικά, αρώματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Γαλλία
   3. Ηνωμένο Βασίλειο

  • Χρώματα, βερνίκια

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Βουλγαρία
   3. Ρωσία

  • Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις

   Βασικοί προορισμοί:   1. Τουρκία
   2. Βουλγαρία
   3. Κύπρος

  • Άλλες οργανικές χημικές ουσίες

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Καναδάς
   3. Ιταλία

  • Σαπούνια και απορρυπαντικά

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Βουλγαρία
   3. Πολωνία

 • 1,2δις
  • Είδη ένδυσης (εκτός γούνας)

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Κύπρος
   3. Βουλγαρία

  • Γούνινα είδη

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ρωσία
   2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
   3. ΗΠΑ

  • Υποδήματα

   αθλητικά υποδήματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Βουλγαρία
   3. Ρουμανία

  • Πλεκτά υφασμάτα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Π.Γ.Δ.Μ.
   3. Αλβανία

 • 1,1δις
  • Φαρμακευτικά σκευάσματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Ηνωμένο Βασίλειο
   3. Γαλλία

 • 702εκ
  • Κινητήρες και στρόβιλοι

   Βασικοί προορισμοί:   1. Σιγκαπούρη
   2. Τουρκία
   3. Κίνα

  • Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

   ανελκυστήρες,…

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ηνωμένο Βασίλειο 2. Ρωσία
   3. Τουρκία

  • Εξοπλισμός ψύξης κλιματισμού μη οικιακής χρήσης

   επαγγελματικά συστήματα ψύξης και κλιματσιμού

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Ρουμανία
   3. Κύπρος

  • Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης

   πλυντήρια, φίλτρα,…

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ομάν
   2. Κύπρος
   3. Βουλγαρία

 • 701εκ
  • Καλώδια

   ηλεκτρικά καλώδια διασύνδεσης

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ηνωμένο Βασίλειο
   2. Γερμανία
   3. Ιταλία

  • Μπαταρίες – συσσωρευτές

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Ιταλία
   3. Ολλανδία

  • Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

   φούρνοι, κουζίνες

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Γερμανία
   3. Ηνωμένο Βασίλειο

  • Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός

   ηλεκτρικοί διακόπτες, πίνακες, κλπ

   Βασικοί προορισμοί:   1. ΗΠΑ
   2. Ρουμανία
   3. Γερμανία

  • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός φωτισμού

   συσκευές φωτισμού

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Κύπρος
   3. Ρουμανία

 • 633εκ
  • Πλάκες, φύλλα, σωλήνες από πλαστικό

   προϊόντα από πολυμερή αιθυλενίου και προπυλενίου

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Βουλγαρία
   3. Γαλλία

  • Άλλα πλαστικά προϊόντα

   πιατικά και άλλα είδη

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Βέλγιο
   3. Γαλλία

  • Πλαστικά είδη συσκευασίας

   σάκοι, τσάντες, φιάλες

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Ολλανδία
   3. Βουλγαρία

 • 521εκ
  • Τσιμέντο

   Βασικοί προορισμοί:   1. ΗΠΑ
   2. Ηνωμένο Βασίλειο
   3. Αλγερία

  • Λίθοι

   μάρμαρο,...

   Βασικοί προορισμοί:   1. ΗΠΑ
   2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
   3. Μεξικό

  • Άλλα μη μεταλλικά

   σκουριές, ασφαλτούχα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Ρουμανία
   3. Βουλγαρία

  • Κοίλο γυαλί

   γυάλινες φιάλες

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Βουλγαρία
   3. Αυστρία

 • 424εκ
  • Άλλα μεταλλικά προϊόντα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γαλλία
   2. Γερμανία
   3. Ηνωμένο Βασίλειο

  • Ελαφρά μεταλλικά ειδη συσκευασίας

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Ισραήλ
   3. Τουρκία

  • Μεταλλικοί σκελετοί

   Βασικοί προορισμοί:   1. Αλγερία
   2. Κύπρος
   3. Ρουμανία

  • Κλειδαριές και μεντεσέδες

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Κύπρος
   3. Ρουμανία

  • Άλλα μεταλλικά προϊόντα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Βουλγαρία
   3. Γαλλία

 • 1,04δις
  • Παιχνίδια

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Βουλγαρία
   3. Ρουμανία

  • Χάρτινα είδη οικιακής χρήσης, είδη υγιεινής και είδη τουαλέτας

   μαντήλια υγιεινής, βρεφικές πάνες,…

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ιταλία
   2. Κύπρος
   3. Γαλλία

  • Χαρτί και χαρτόνι

   χαρτί, χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Τουρκία
   3. Ιταλία

  • Ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Κύπρος
   2. Γαλλία
   3. Ηνωμένο Βασίλειο

  • Μηχανοκίνητα οχήματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βέλγιο
   2. Τουρκία
   3. Γερμανία

  • Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Κύπρος
   3. Γερμανία

  • Κοσμήματα

   κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ηνωμένο Βασίλειο
   2. ΗΠΑ
   3. Κύπρος

  • Διάφορα προϊόντα

   είδη για γιορτές


   Βασικοί προορισμοί:   1. Κόσοβο
   2. Κύπρος
   3. Γερμανία

  • Κόντρα-πλακέ

   Βασικοί προορισμοί:   1. Ολλανδία
   2. Βουλγαρία
   3. Ιταλία

  • Κυματοειδές χαρτί και χαρτόνι και κιβώτια

   κουτιά από χαρτόνι

   Βασικοί προορισμοί:   1. Βουλγαρία
   2. Αλβανία
   3. Κύπρος

  • Άλλα έπιπλα

   Βασικοί προορισμοί:   1. Γερμανία
   2. Κύπρος
   3. Ηνωμένο Βασίλειο