ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ΙΟΒΕ | Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Νέες προκλήσεις και προοπτικές

Παρουσίαση Μελέτης ΙΟΒΕ Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Νέες προκλήσεις και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο εξελισσόμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον 14 Δεκεμβρίου 2023 Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens εκδήλωση παρουσίασης των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ...

ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ΙΟΒΕ: ποσοτική αποτίμηση 5 παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας

25 Νοεμβρίου 2019 Σε ειδική Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε σήμερα η μελέτη του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με πέντε προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Βιομηχανίας και αντίστοιχη ποσοτικοποίηση του αντικτύπου που θα είχε η υλοποίησή τους στην οικονομία της χώρας. Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε ποσοτική αποτίμηση πέντε παρεμβάσεων στην ελληνική βιομηχανία...