ΟΜΙΛΙΕΣ Παρέμβαση κ. Μ. Στασινόπουλου στη ΓΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Παρέμβαση κ. Μιχάλη Στασινόπουλου Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος 9 Δεκεμβρίου 2020   Φίλες και φίλοι, Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την διοίκηση του Συνδέσμου για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας. Όπως γνωρίζετε, με το Σύνδεσμό σας –που είναι και συνιδρυτής στην «Ελληνική Παραγωγή»–...

ΑΡΘΡΑ Ώρα για μια Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας

Μαρία Λαζαρίμου (*) Άρθρο στην ιστοσελίδα capital.gr – 10 Σεπτεμβρίου 2020   Τόσο η χρηματοπιστωτική κρίση προγενέστερα, αλλά κυρίως η πρόσφατη υγειονομική κρίση, ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της Βιομηχανίας ως έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μαζί με τον Τουρισμό, προκειμένου η οικονομία να αναπτυχθεί ισόρροπα, να τονώσει την επάρκειά της σε βασικά αγαθά...