ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου “Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 για την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση και προσωπικά στο νέο Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο για την εκλογή του αλλά και για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, στην οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Βιομηχανίας.

Επίσης, η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι για την κυβέρνηση, ο στόχος ενίσχυσης της βιομηχανίας ώστε να αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής της στο 12% του ΑΕΠ, αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα που θα υλοποιηθεί και μέσα από τη σύσταση και λειτουργία του διυπουργικού Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την πορεία της εθνικής οικονομίας, που δοκιμάζεται σκληρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, η επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η βιομηχανία και να εδραιωθεί ως ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας της οικονομίας αναδεικνύεται επιτέλους σε κοινή πεποίθηση. Η ενίσχυση της Βιομηχανίας εξασφαλίζει σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τεχνολογική ανάπτυξη και ευημερία για μια σύγχρονη, εξωστρεφή οικονομία με έμφαση στην καινοτομία αλλά και προσήλωση στον ευρωπαϊκό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» από την ίδρυσή της υποστηρίζει το ρόλο και τη σημασία της Βιομηχανίας, αναδεικνύοντας τα πολλαπλασιαστικά της οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και προτείνοντας μέτρα για την άρση των στρεβλώσεων που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά της.

Από κοινού με το ΣΕΒ και όλους τους φορείς της χώρας, θα συνδράμουμε με θέσεις και προτάσεις ώστε αυτός ο ιδιαίτερα σημαντικός εθνικός στόχος να γίνει πραγματικότητα.

Το Δελτίο Τύπου σε PDF