ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κοινή συνάντηση “Ελληνική Παραγωγή” και “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” με Υπουργείο Οικονομικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοβουλία κοινής συνάντησης «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα


Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

 

Αντιπροσωπείες των Διοικήσεων των Πρωτοβουλιών «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» συναντήθηκαν από κοινού με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα καθώς και με τον Υφυπουργό για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση για μείζονα θέματα που αφορούν τις παραγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως η επαναφορά ταχύτερων αποσβέσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού ως κίνητρο αύξησης των βιομηχανικών επενδύσεων, ο φόρος κληρονομίας – Γονικής Παροχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις, οι έλεγχοι αγοράς και η καλύτερη λειτουργία τελωνείων καθώς και η εξίσωση ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) Μέσης Τάσης με αυτόν της Υψηλής Τάσης για ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
Η ανταλλαγή απόψεων κατά την κοινή συνάντηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και θα υπάρξει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας και θα ενισχύσει τη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη, στην αύξηση των επενδύσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Ο Πρόεδρος της «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» κ. Μιχ. Στασινόπουλος επεσήμανε: «Για να επιτευχθεί η ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη που έχει ανάγκη η χώρα, πρέπει να γίνει στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο πολύ περισσότερο παραγωγικό, καινοτόμο κι εξωστρεφές που να συμβάλει στην κοινωνική ευημερία και να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας εποχής».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άγις Πιστιόλας επεσήμανε: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εμείς όλοι, που «είμαστε η Ελλάδα που παράγει», μόνο μέσω ενός κοινού δρόμου συνεργειών θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά χωρίς σύνορα, περιορίζοντας το «company drain» και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πολίτη της χώρας μας».
Η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και η «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» θα συνεχίσουν την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για να ενισχυθούν οι συνέργειες για τη δημιουργία πρόσφορου επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία. Η συνεργασία των δύο φορέων για την ανάδειξη κοινών θεμάτων κρίνεται ιδιαίτερα εποικοδομητική, εκκινώντας μια σχέση σύνθεσης συμπληρωματικών δυνάμεων.

Το Δελτίο Τύπου σε PDF