ΕΛΛΑΔΑ

IΟΒΕ – Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος της DG ECFIN, το ΙΟΒΕ διεξάγει δύο φορές το χρόνο έρευνες επενδύσεων στη Βιομηχανία, με στόχο την αποτύπωση της πορείας τους και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται για εμπειρική προσέγγιση που αποδίδει το «επενδυτικό κλίμα» κατά τη στιγμή υλοποίησης της έρευνας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στα επίσημα στατιστικά στοιχεία επενδύσεων. Οι έρευνες αυτές όμως έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα να εξετάζουν και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επενδυτικής δραστηριότητας, τα οποία δεν καταγράφονται σε άλλες πηγές. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την πορεία των επενδύσεων κάθε έτους προσδιορίζονται έξι φορές με διαδοχικές έρευνες. Έτσι ενσωματώνουν κάθε φορά τις νέες εξελίξεις και αντανακλούν τις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος, προσεγγίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική πορεία τους. Στο τρέχον δελτίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.


Στην Έρευνα του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου οι βιομηχανικές επιχειρήσεις προχωρούν σε αναθεώρηση της πρόβλεψής τους για την πορεία των επενδυτικών δαπανών, σε σχέση με την πρόβλεψη που είχαν κάνει στην προηγούμενη έρευνα (Μάρτιος – Απρίλιος 2017). Σύμφωνα λοιπόν με την πιο πρόσφατη εκτίμηση, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017 αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Η επίδοση αυτή είναι μάλιστα η 6η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Στην πρόβλεψη για το 2018, η αισιοδοξία παραμένει, καθώς οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,4%. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την επιχειρηματική πρακτική, αυτή η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω στις επόμενες έρευνες επενδύσεων.

Βασικές επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα.

Η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, η φορολογία κερδών, αλλά και η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων παραμένουν σταθερά οι περισσότερο αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων.

Περισσότερα στο πλήρες κείμενο της έρευνας στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ