ΕΛΛΑΔΑ

Πανδημία και ευκαιρίες – Γ. Χρυσολούρης

Πανδημία και ευκαιρίες


(Αναδημοσίευση άρθρου από την “Καθημερινή”)

Του Γιώργου Χρυσολούρη (*)

Είναι γεγονός, ότι ο κόσμος μετά το τέλος της πανδημίας, θα είναι αρκετά διαφορετικός. Είναι επίσης γεγονός, ότι οι κυβερνήσεις αλλά και η κοινή γνώμη των Ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει πολλά πράγματα να τα ξανασκεφτούν. Ένα από αυτά, είναι και η σημασία της βιομηχανικής παραγωγής.

Προκαλεί εντύπωση, ότι κράτη σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και της Ευρώπης, δεν είναι σε θέση να παράγουν γρήγορα και αποτελεσματικά, σχετικά απλά προϊόντα όπως είναι μάσκες και αναπνευστήρες. Γίνεται συνεχώς λόγος για εισαγωγή από την Κίνα βασικών υλικών ιατρικού χαρακτήρα. Σημαντικό ποσοστό του βιομηχανικού δυναμικού της Ευρώπης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει μεταφερθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Κίνα. Δύο βασικοί λόγοι έχουν παίξει ρόλο, το κόστος αλλά και η εγγύτητα σε μία μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή της Κίνας. Είναι βέβαιο ότι μετά το τέλος της κρίσης, οι βιομηχανίες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν, με διαφορετικά κριτήρια, τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Είναι καιρός για μία στρατηγική Ευρωπαϊκού προσανατολισμού για την βιομηχανική παραγωγή.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου, είναι η ευρεία διάδοση των εξ αποστάσεως συναντήσεων και μαθημάτων.  Οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών να φέρουν τους ανθρώπους κοντά, χωρίς απαραίτητα την φυσική τους παρουσία είναι μεγάλες. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την διοίκηση αλλά και για την εκπαίδευση στο σύνολό της. Ειδικότερα εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σαν αυτή του Teaching Factory, δηλαδή της δυνατότητας να «έρχεται» το εργοστάσιο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και η αίθουσα διδασκαλίας να «πηγαίνει» στο εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας το internet και τις σχετικές τεχνολογίες, θα αποτελέσει μία ευκαιρία και για τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και για τις Ελληνικές βιομηχανίες, μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δεξιοτήτων.

Παράλληλα η δυνατότητα συντονισμού των δραστηριοτήτων μας, μέσω τηλεδιασκέψεων και σχετικών  εργαλείων, μειώνει τις αποστάσεις και αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα για χώρες όπως η Ελλάδα που είναι σχετικά στο γεωγραφικό άκρο της Ευρώπης.

Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μία νέα ευκαιρία για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελληνική πραγματικότητα, με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την παραδοσιακή ευελιξία του Έλληνα, που μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την μετά πανδημία εποχή.


(*) Ο κ. Γεώργιος Χρυσολούρης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών