BLOG

Πρόγευμα εργασίας με Δρ. Henning Kagermann για Industry 4.0 – 3.7.2018

– Ακολουθεί αναπαραγωγή από την ιστοσελίδα του “Δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη”.

– Εισαγωγική Παρέμβαση κ. Μ. Στασινόπουλου


 

 

Ένα ακόμη επιτυχημένο «Πρόγευμα Εργασίας» πραγματοποίησε το ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη με καλεσμένο αυτή την φορά τον Γερμανό καθηγητή Δρ. Henning Kagermann, Πρόεδρο της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστήμης και Μηχανικής (Acatech) και Διεθνή Εκπρόσωπο της Πλατφόρμας Industry 4.0. Στην διοργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχε και η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με δεδομένο ότι η οργάνωση της Πλατφόρμας Industry 4.0 στη Γερμανία ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις της «βαριάς βιομηχανίας».

Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου στην εισαγωγική της παρέμβαση τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας και συνένωσης σε εθνικό επίπεδο, όλων των φορέων και των δυνάμεων που επηρεάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει με συντονισμένο σχεδιασμό στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. «Κυβέρνηση, πανεπιστήμια, κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, επιχειρήσεις και συνδικάτα χρειάζεται να βρεθούν σε ένα κοινό πεδίο δράσης, όπου συντονισμένα θα ετοιμάσουν το τοπίο για όλες τις επερχόμενες αλλαγές» σημείωσε συγκεκριμένα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής» κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις ιδιαίτερης βαρύτητας στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή ανέφερε «πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όλων των μεγεθών, προσαρμόζονται ήδη, ψηφιοποιούνται και μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν και παράγουν, κατακτώντας νέες αγορές. Κι επειδή η δομή της Ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, θέλω να επισημάνω πως η 4η βιομηχανική επανάσταση  σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την συγκρότηση αλυσίδων αξίας δημιουργεί ευκαιρίες και για μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς οι τεχνολογίες αλλά και η γνώση γίνονται πιο προσιτές.»

Στην αρκετά αναλυτική τοποθέτηση του ο καθηγητής Kagermann εξήγησε στους παραβρισκόμενους πως η γερμανική πλατφόρμα Industry 4.0 ενώνει και συντονίζει σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε μια κεντρική στρατηγική για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αναφέρθηκε στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 4ης Β.Ε. αναφέροντας συγκεκριμένα τον αποκεντρωτικό και ευέλικτο χαρακτήρα της και την ενίσχυση της αυτονομίας και της εξατομίκευσης στην παραγωγή και την εργασία.

Τόνισε την επερχόμενη αλλαγή μοντέλου στα επιχειρηματικά σχήματα, στα εταιρικά οικοσυστήματα, στους εργασιακούς χώρους, στις έννοιες του «τοπικού», του «εθνικού» και του «διεθνούς».  Ο κ. Kagermann υποστήριξε πως «όλες οι συντελούμενες αλλαγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο αλλά μέσα από καλά οργανωμένες πλατφόρμες, θα επιφέρουν παγκόσμιες συνέργιες ανάλογα με το τεχνολογικό επίπεδο και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων πλευρών»

Ειδικά οι τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της υγείας, της ενέργειας και των μεταφορών απαιτούν υπερεθνικές συνεργασίες και σχεδιασμό.

«Η 4η Β.Ε. αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα, απαντά σε οικολογικές ευαισθησίες γιατί μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην χρήση ενέργειας κι έχει και κοινωνικές επιπτώσεις.  Εκτός από τις επιχειρήσεις ωφελούνται και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο αλλά μια συνεχή επανεκπαίδευση κι γνωσιακή εξέλιξη, στην οποία οφείλουν να επενδύσουν όλοι οι εργοδότες».

Καταλήγοντας, σαφής ως προς την πορεία της Ε.Ε. ήταν ο γερμανός καθηγητής, αφού ανέφερε πως την πρόκληση της 4ης Β.Ε. μόνο ως ενιαία αγορά μπορεί να την αντιμετωπίσει η Ευρώπη, με διακρατικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, καθώς έχει να ανταγωνιστεί τα παγκόσμια μεγαθήρια όπως την Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και τις ΗΠΑ οι οποίες καλπάζουν με ταχύτατους ρυθμούς στην αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Όπως συνηθίζεται στα «Προγεύματα Εργασίας» του ΔΙΚΤΥΟΥ, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων κομμάτων του κοινοβουλίου, Πρυτάνεις των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι Think Tanks και Ινστιτούτων, καταξιωμένοι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ΜΜΕ.