ΑΡΘΡΑ Η μεταποίηση, πυλώνας ανάπτυξης τη νέα εποχή

Μιχάλης Ν. Στασινόπουλος (*) “Καθημερινή της Κυριακής” – 28 Ιουνίου 2020   Η κρίση της COVID-19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρες, ραγδαίες και αλυσιδωτές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, η ακριβής έκταση των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί όσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας. Τα μέτρα που ελήφθησαν σε πρώτη φάση για τον περιορισμό...

ΑΡΘΡΑ Επανεκκίνηση με επίκεντρο την Βιομηχανία

Άρθρο του κ. Κώστα Θέου (*), στο «Έθνος της Κυριακής» – 10 Μαΐου 2020 Η πανδημική κρίση COVID-19, πέραν της πρωτοφανούς δοκιμασίας σε ανθρώπινο και κοινωνικό επίπεδο, έρχεται και αυτή να μας υπενθυμίσει την αδήριτη ανάγκη να διαφοροποιήσουμε σημαντικά τις πηγές δημιουργίας πλούτου. Να ξανασκεφτούμε το μίγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηριζόμαστε, ώστε να...