ΑΡΘΡΑ Ώρα για μια Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας

Μαρία Λαζαρίμου (*) Άρθρο στην ιστοσελίδα capital.gr – 10 Σεπτεμβρίου 2020   Τόσο η χρηματοπιστωτική κρίση προγενέστερα, αλλά κυρίως η πρόσφατη υγειονομική κρίση, ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της Βιομηχανίας ως έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μαζί με τον Τουρισμό, προκειμένου η οικονομία να αναπτυχθεί ισόρροπα, να τονώσει την επάρκειά της σε βασικά αγαθά...

ΑΡΘΡΑ Η μεταποίηση, πυλώνας ανάπτυξης τη νέα εποχή

Μιχάλης Ν. Στασινόπουλος (*) “Καθημερινή της Κυριακής” – 28 Ιουνίου 2020   Η κρίση της COVID-19 έχει επιφέρει πρωτόγνωρες, ραγδαίες και αλυσιδωτές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία, η ακριβής έκταση των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί όσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας. Τα μέτρα που ελήφθησαν σε πρώτη φάση για τον περιορισμό...