ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ – Ελληνικής Παραγωγής και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων για τη Βιομηχανία

Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας    «Να γίνει εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020»   Κοινή παρέμβαση: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη ΣΒΑΠ Σύνδεσμος...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Συνέντευξη της κ. Λένας Κολιοπούλου, στην εφημερίδα “Έθνος” – 18 Νοεμβρίου 2017

«Η Ελληνική βιομηχανία μπορεί να μεγαλουργήσει» Η συνέντευξη σε pdf Η κ. Λένα Κολιοπούλου είναι μέλος Δ.Σ. της “Ελληνικής Παραγωγής”, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΚΟ Α.Ε.