ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνέντευξη της κ. Λένας Κολιοπούλου, στην εφημερίδα “Έθνος” – 18 Νοεμβρίου 2017

«Η Ελληνική βιομηχανία μπορεί να μεγαλουργήσει»

Η συνέντευξη σε pdf


Η κ. Λένα Κολιοπούλου είναι μέλος Δ.Σ. της “Ελληνικής Παραγωγής”, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΚΟ Α.Ε.