ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη ΙΟΒΕ «Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη»

10 Δεκεμβρίου 2018 Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας ώστε να επιταχυνθούν οι θετικές τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα τα τελευταία χρόνια και να ενισχυθούν περαιτέρω οι ισχυρές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του στο σύνολο της οικονομίας καταγράφονται σε μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές του...

BLOG Εκδήλωση για την παρουσίαση της Μελέτης του ΙΟΒΕ «Προκλήσεις και προοπτικές του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη»

Με μεγάλη προσέλευση κοινού και παρουσία εκπροσώπων του τύπου, μελών του ΔΣ του ΙΟΒΕ, επιχειρήσεων μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, εκπροσώπων της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2018 στην “Αίγλη” Ζαππείου, εκδήλωση παρουσίασης των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και με...