Στη σύνοδό του στις 22-23 Ιουνίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε στα Συμπεράσματά του για άλλη μια φορά τον ουσιώδη ρόλο της βιομηχανίας και ζήτησε συγκεκριμένες δράσεις για ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία. Ειδικότερα, στο σημείο 15 των συμπερασμάτων αναφέρεται: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2017, στα οποία γίνεται έκκληση για μια στρατηγική...

περισσότερα