Με Ανακοίνωσή της στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική (βλ. επίσης σχετικό Δελτίο Τύπου της “Ελληνικής Παραγωγής”). Ακολουθεί το κείμενο του δελτίου τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου Κατάσταση της Ένωσης 2017 — Στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική: Επενδύοντας σε έξυπνες, καινοτόμες...

περισσότερα