Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, με κοινή τους δήλωση 125 Ευρωπαϊκές Ενώσεις επιχειρήσεων της βιομηχανίας, ζητούν από τα κοινοτικά όργανα την επίσπευση και συγκεκριμενοποίηση των ενεργειών για την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης με στόχο η μεταποίηση να ανέλθει στο 20% του ΑΕΠ. Ακολυθεί το κείμενο της δήλωσης (διαθέσιμο και σε PDF). Joint Declaration for an ambitious EU industrial...

περισσότερα