ΟΜΙΛΙΕΣ

Παρέμβαση κ. Μ. Στασινόπουλου στην Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ

Βασικά σημεία παρέμβασης κ. Μ. Στασινόπουλου

στην 7η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 


Περίληψη βασικών σημείων παρέμβασης του κ. Μ. Στασινόπουλου (*):

 Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε το οικονομικό πρότυπο της χώρας καθώς και την επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία. Προκειμένου η Ελλάδα να μπει σε ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βιομηχανία, καθώς έχει αποδειχτεί πως το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας αλλά και η ανθεκτικότητα στις κρίσεις εξαρτώνται άμεσα από το επίπεδο ανάπτυξης της βιομηχανίας.

 Η παραγωγή αποτελεί κομβική οικονομική δραστηριότητα που πέρα από τη διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων και την τεχνολογική ανάπτυξη που φέρνει, διασυνδέει όλα τα κομμάτια της κοινωνίας και της οικονομίας, την έρευνα, την παιδεία και τους νέους ανθρώπους με τα όνειρά τους.

 Σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια, η βιομηχανία γίνεται φορέας διασύνδεσης της χώρας και της οικονομίας με το διεθνές γίγνεσθαι, τις τάσεις που διαμορφώνονται και τις μεγάλες αλυσίδες αξίας, προσφέροντας ευκαιρίες συμμετοχής και σε μικρούς παίκτες.

 Η μεταποίηση, ως πολυδιάστατη οικονομική δραστηριότητα με ισχυρούς πολλαπλασιαστές, χαμηλώνει το οικονομικό ρίσκο της χώρας και την κάνει ανθεκτικότερη στις κρίσεις.

 Η ελληνική μεταποίηση έχει αποδείξει, τόσο στην δημοσιονομική κρίση όσο και στην υγειονομική, ότι έχει αντοχές, ξέρει να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται. Η εγχώρια μεταποίηση έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες, διαψεύδοντας παγιωμένα και ιδιαίτερα ανασταλτικά στερεότυπα, όπως ότι «η Ελλάδα δεν είναι κατάλληλη για βιομηχανία».

Η ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας, όσο και για την Ευρώπη. Η μεταποίηση καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο, διαφορετικό υπόδειγμα. Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης που άντεξαν δύο κρίσεις έχουν δείξει ότι μπορούν να δουν το μέλλον και τις τάσεις που διαμορφώνονται, γνωρίζουν το μέγεθος της πρόκλησης και είναι έτοιμες να συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δεν είναι εμπόδιο αλλά στηρίζει αυτήν την προσπάθεια.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στη βιομηχανία και να της δώσει την προτεραιότητα που της αξίζει, αναλαμβάνοντας συγκροτημένη δράση για την αντιμετώπιση χρόνιων εμποδίων στην ανταγωνιστικότητά της.

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση αλλά και απειλή για την εγχώρια μεταποίηση. Απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά, όπως έδειξαν άλλες χώρες, αλλά και να αρθούν οι χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

 Παράδειγμα εμποδίου είναι και το ότι έως σήμερα η χώρα δεν έχει ακόμα επαναφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο ταχύτερων αποσβέσεων, όπως ίσχυε έως το 2013 και καταργήθηκε λόγω των τότε δημοσιονομικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα, η χώρα έχει από τα δυσμενέστερα καθεστώτα αποσβέσεων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, γεγονός που αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για επενδύσεις.

(*) Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Viohalco, Πρόεδρος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Πρόεδρος «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη»


– Σχετικό video (απ ευθείας link)