ΟΜΙΛΙΕΣ

Δελτίο Τύπου: Παρέμβαση κ. Μ. Στασινόπουλου στην ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημεία παρέμβασης κ. Μ. Στασινόπουλου
στην ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
“Να αξιοποιηθεί σωστά η εθνική αναπτυξιακή δυναμική και η δυναμική των εξαγωγών”


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Τη σημαντική συμβολή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, στην αύξηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση του εθνικού εισοδήματος με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, υπογράμμισε ο κ. Μιχ. Στασινόπουλος, Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», μιλώντας σήμερα στην ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων με θέμα « Εξαγωγές: Δύναμη Ανάπτυξης και Προοπτικής για την Ελλάδα».

Ο κ. Στασινόπουλος επεσήμανε ότι οι ιστορικές αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές παραγωγικό περιβάλλον αλλά και οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι που θα εισρεύσουν στη χώρα το επόμενο διάστημα δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία αλλαγής αναπτυξιακού υποδείγματος, με ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγικής οικονομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και βεβαίως της εξωστρέφειας.

Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη μιας «νέας δυναμικής στρατηγικής για το μέλλον» συμβατής με τα μεγάλα ρεύματα της εποχής και ιδίως την «ιστορική μετάβαση σε μια οικονομία που σέβεται τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές», σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των κλιματικών στόχων της Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σχέδιο μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ, είναι ένα σχέδιο συνολικού και ριζικού οικονομικού μετασχηματισμού, με αιχμή του δόρατος τη βιομηχανία, μικρή και μεγάλη. Γιατί η βιομηχανία, με ισχυρή συμμετοχή της τεχνολογίας, παράγει καινοτομία και θεωρείται ατμομηχανή της μετάβασης στη νέα οικονομία και βασικός πυλώνας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης διεθνώς», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «όχι μόνο οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και χώρες συγκρίσιμες με μας, θεσπίζουν ισχυρά κίνητρα για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας τους, κινητοποιώντας σημαντικούς κοινοτικούς και εθνικούς πόρους».

Ο κ. Στασινόπουλος είπε ότι η διαδικασία μετασχηματισμού της οικονομίας μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε τη θέση μας στη διεθνή οικονομική σκακιέρα, υπογραμμίζοντας ότι γι΄αυτό «απαιτείται εξωστρέφεια, όχι μόνον από τις επιχειρήσεις, αλλά ευρύτερα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας». Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής αναφέρθηκε διεξοδικά στις θετικές εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας το πρώτο 9μηνο του 2021 αλλά και στην εθνική αναπτυξιακή δυναμική, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να παραμείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο της αναβάθμισης της οικονομίας μας, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος που τα πληρώσαμε ακριβά».

Μίλησε επίσης για τους κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από την εκτόξευση των διεθνών τιμών πρώτων υλών, του μεταφορικού κόστους και κυρίως του κόστους ενέργειας: « Ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, η σημερινή κατάσταση είναι πρωτοφανής», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «η εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία και ιδιαίτερα η βιομηχανία της Μέσης Τάσης επιβαρύνεται δυσανάλογα από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, λόγω υψηλής εξάρτησης από το φ.α. αλλά και επειδή οι ευρωπαϊκές ομοειδείς επιχειρήσεις καλύπτονται ταυτόχρονα και με διμερή συμβόλαια σε σταθερές ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία δεν εφαρμόζονται ακόμα στην Ελλάδα. Στη δική μας περίπτωση, το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι περιορισμού της παραγωγής ή και αναστολής λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, μελετώντας και αντίστοιχα μέτρα που έχουν υιοθετήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Στασινόπουλος τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η πραγματική και διατηρήσιμη σύγκλιση του ελληνικού με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα και γι΄αυτό «απαιτείται ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα πιο ισορροπημένο και πιο ανθεκτικό», αλλά και προσαρμοστικότητα όταν προκύπτουν απότομες και βίαιες αλλαγές όπως η πανδημία, η κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε.

Αναφερόμενος στην αύξηση της συμμετοχής της μεταποιητικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ, είπε ότι χρειάζεται βελτίωση των επιδόσεών μας εκεί όπου υστερούμε, όπως στις παραγωγικές επενδύσεις, στην παραγωγικότητα, στην καινοτομία και φυσικά στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές, με αιχμή του δόρατος τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής επανέλαβε ότι υπάρχουν πολλές εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που προσαρμόζονται και μετασχηματίζονται, συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και ενισχύουν το εθνικό εισόδημα. «Αυτά δείχνουν τις δυνατότητες της βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης, να αναπτυχθεί και να προσφέρει ακόμα περισσότερα, αρκεί να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι κίνδυνοι για την ανταγωνιστικότητά της και να λειτουργεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, σύγχρονο, σταθερό, δίκαιο και διαφανές, συγκρίσιμο με αυτό των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», κατέληξε.


Το Δελτίο Τύπου σε PDF