BLOG

Χαιρετισμός κ. Μ. Στασινόπουλου στην 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”

Χαιρετισμός του κ. Μ. Στασινόπουλου στην 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”  και προσφώνηση Υπουργού Επενδύσεων & Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη,

Εκ μέρους όλων, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ, και φυσικά για την άμεση ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση που σας απευθύναμε για μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση με τα μέλη μας, στο πλαίσιο της 2ης Γενικής Συνέλευσης της «Ελληνικής Παραγωγής».

Δημιουργήσαμε τον φορέα αυτό πριν από 2,5 χρόνια, με πρωτοβουλία μεταποιητικών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και μεγεθών και των περιφερειακών βιομηχανικών Συνδέσμων της χώρας. Όταν ξεκινούσαμε την προσπάθεια αριθμούσαμε 11 μέλη και σήμερα, τα άμεσα μέλη της «Ελληνικής Παραγωγής» είναι 60.

Και μόνο το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι η πρωτοβουλία μας ήρθε όντως να καλύψει ένα κενό, εκείνο της ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Η διαχρονικά παραγνωρισμένη και απούσα από το δημόσιο διάλογο ελληνική μεταποίηση, παρά το μικρό μέγεθός της συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ, έχει σημαντικότατες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις: σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ και της απασχόλησης οφείλονται στη μεταποίηση σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η συνολική της επίδραση είναι σημαντικότερη, έστω κατά τι, από αυτήν του τουρισμού, που όμως αξιοποιείται και υποστηρίζεται από δημόσιες πολιτικές εδώ και δεκαετίες.

Κι όμως, η ελληνική βιομηχανία, χάρη στις σκληρές προσπάθειες των ίδιων των επιχειρήσεων, επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης: οι εξαγωγές αγαθών πρωταγωνιστούν στην εξισορρόπηση του χρόνια ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου και η απασχόληση στη μεταποίηση αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από το σύνολο της οικονομίας.

Τα στοιχεία αυτά είναι ενθαρρυντικά γιατί δείχνουν ακριβώς τη δυναμική και τις δυνατότητες της μεταποιητικής βιομηχανίας γενικά, αλλά και της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας ειδικότερα.

Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε γενικά για «επιστροφή στην κανονικότητα» όταν αναφερόμαστε στο τέλος της εποχής των μνημονίων και της κρίσης, στην επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και ασφαλώς στα μηνύματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων που εκπέμπει σήμερα η χώρα. Αυτά είναι θετικά κι ελπιδοφόρα.

Είναι όμως και αρκετά επισφαλή: γιατί στα χρόνια της κρίσης οι ανταγωνιστές μας δεν έμειναν στατικοί, γιατί η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος –η λεγόμενη 4η βιομηχανική επανάσταση-προκαλεί ριζικές μεταβολές στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας και στην εργασία και γιατί οι εμπορικές εντάσεις, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δημιουργούν ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας και προκλήσεων.

Χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση: γιατί τόσο η ελληνική κρίση και τα αίτια που την προκάλεσαν όσο και οι εν εξελίξει ραγδαίες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον δεν μας επιτρέπουν να αφήνουμε κανέναν να συγχέει την «επιστροφή στην κανονικότητα» με την επιστροφή στο παρελθόν.

Οι ίδιες οι συνθήκες μας υποχρεώνουν όλους – κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες- να συνειδητοποιήσουμε ότι οι νοοτροπίες και οι πρακτικές που για πολλά χρόνια ακολουθούσαμε και που είτε δημιούργησαν την κρίση είτε συνέβαλαν στο εύρος και το βάθος της, πρέπει να ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας, δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, τις λεγόμενες κλασσικές αναπτυξιακές βάσεις, όπως η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών, η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Όλα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για μας, γιατί ενώ για τους περισσότερους εταίρους (και γείτονες) είναι φυσιολογικά, για μας τα περισσότερα εξακολουθούν να αποτελούν έδαφος που πρέπει να κερδηθεί, και φέρνουν τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους: αντιαναπτυξιακό καθεστώς αποσβέσεων, δυσβάστακτο ενεργειακό και μη μισθολογικό κόστος, αναχρονιστικό και δυσλειτουργικό πλαίσιο υπερωριών, δυσκολίες χρηματοδότησης.

Για να συρρικνωθούν ουσιωδώς αυτά τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, αρκούν παρεμβάσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ανά τομέα δράσης. Κι όπως θα δούμε στη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για την «Ελληνική Παραγωγή» που θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα, οι παρεμβάσεις αυτές θα επέφεραν υπερπολλαπλάσια οφέλη στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στα έσοδα του Δημοσίου.

Από τη μελέτη θα δώσω μόνον ένα παράδειγμα: Μείωση του συνολικού κόστους ενέργειας στους κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης κατά 10%, που αντιστοιχεί περίπου σε 115 εκατ.ευρώ, θα είχε επίδραση στο ΑΕΠ της τάξης των 600 εκατ.ευρώ, στους φόρους και τις εισφορές 140 εκατ.ευρώ και στην απασχόληση δημιουργία 12.000 νέων θέσεων εργασίας.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα μειώσουν την απόσταση που μας χωρίζει από ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να δώσουμε απόλυτη έμφαση στο ζητούμενο των καιρών, που είναι η αύξηση των επενδύσεων και η οργανική ανάπτυξη βασισμένη στη τεχνολογία, τη καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Έτσι η ελληνική βιομηχανία θα μπορεί να συμμετέχει με αξιώσεις στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, που αποκτούν σήμερα υψηλή προτεραιότητα, και αυτή η ενισχυμένη συμμετοχή της σε αυτές θα δώσει και τον τόνο για την ουσιαστική αλλαγή της εικόνας της χώρας.

Πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα κλειδιά για να διασφαλιστεί η στροφή της χώρας προς μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη με σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Καλώντας σας στο βήμα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία στο σύνολό της αλλά και αυτή που εκπροσωπείται σήμερα εδώ, έχουσα ένα κύκλο εργασιών γύρω στα 7 δισ ευρώ και ισχυρή συμμετοχή στις εξαγωγές αγαθών είναι έτοιμη να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της ώστε να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ.


Σχετικά με τη 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δελτίο Τύπου