ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΒΕ

Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Συνεργασία με ΙΟΒΕ)

Σεπτέμβριος 2020

Το «Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» αποτελεί μια νέα συνεργασία με το ΙΟΒΕ με στόχο την παρουσίαση, σχολιασμό και ανάλυση των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων που αφορούν τις βασικές τάσεις στην οικονομία, με έμφαση στα θέματα του Τομέα της Βιομηχανίας.

Το Δελτίο εκδίδεται με την επιμέλεια του ΙΟΒΕ και φιλοδοξεί να αποτελεί εργαλείο ανάλυσης των τάσεων στη Βιομηχανία που μπορεί να είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες του χώρου της βιομηχανίας, σε αναλυτές, θεσμικούς παράγοντες καθώς και στα Μέσα Ενημέρωσης.

Σύνδεσμοι για το πρώτο Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία – Σεπτέμβριος 2020:

– Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία – Σεπτέμβριος 2020

– Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ