ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΒΕ

Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Συνεργασία με ΙΟΒΕ)

Ιούνιος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουνίου 2024:

 • Άνοδος του ΑΕΠ το α’ τρίμηνο του 2024, κατά 2,1%, από 1,3% στο δ’ τρίμηνο του 2023. Αύξηση στο α’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,5%).
 • Μείωση των εξαγωγών 5,7% το α’ τρίμ. του 2024, από υποχώρηση εξαγωγών αγαθών (-8,8%) και άνοδο εξαγωγών υπηρεσιών (1,5%).
 • Εξασθένιση της ανεργίας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, στο 10,9% σε σχέση με ένα έτος πριν.
 • Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο, λόγω της ανόδου σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Λιανικό Εμπόριο. Μικρή υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Άνοδος των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 109,2 μονάδες τον Μάιο, από 108,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, υψηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (105,1 μον.).
 • Αύξηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Άνοδος 10,8% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 2,0% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 10,3% σε ετήσια βάση.
 • Νέα μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 21,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση. Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στα €3,5 δισεκ., από €3,3 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Ήπια άνοδος της απασχόλησης στη Βιομηχανία το α’ τρίμ. του 2024, κατά 0,5% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου στο σύνολο της οικονομίας (+1,8%, σε ετήσια βάση).

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το α΄ τρίμηνο του 2024:

 • Οριακή άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών της Βιομηχανίας 0,1% το α΄ τριμ. 2024 στην Ελλάδα έναντι μείωσης 4,2% στην ΕΕ27.
 • Σε τρέχουσες τιμές, αύξηση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 1,5% την ίδια περίοδο, από αύξηση 8,4% ένα έτος πριν. Υποχώρηση για τη Μεταποίηση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κατά 3,1% σε συνέχεια ανόδου 12,5% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάϊος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαΐου 2024:

 • Υποχώρηση της ανεργίας τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, στο 10,5% σε σχέση με ένα έτος πριν.
 • Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο, λόγω ήπιων μικτών τάσεων. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ήπια εξασθένιση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,7 μονάδες τον Απρίλιο, από 111,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (108,9 μον.).
 • Υποχώρηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Ήπια μείωση 0,6% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 1,0% στην ΕΕ27. Εξασθένιση για την εγχώρια Μεταποίηση 2,2% σε ετήσια βάση.
 • Νέα μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 10,9% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση. Άνοδος για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,7 δισεκ., από €3,2 δισεκ. ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Απρίλιος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Απριλίου 2024:

 • Οριακή αύξηση της ανεργίας τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, στο 11,7% σε σχέση με ένα έτος πριν.
 • Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο, λόγω ισχυρής ανόδου στη Βιομηχανία. Ήπια ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Έντονη βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 111,9 μονάδες τον Μάρτιο, από 101,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, υψηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (109,2 μον.).
 • Υποχώρηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Αύξηση 1,5% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 5,4% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 2,0% σε ετήσια βάση.
 • Νέα υποχώρηση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 15,5% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση. Μείωση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,2 δισεκ., από €3,5 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Ήπια υποχώρηση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το δ’ τρίμ. του 2023, κατά 1,5% (σε ετήσια βάση), έναντι ανόδου στο σύνολο της οικονομίας (+1,2%, σε ετήσια βάση).

Ειδικό Θέμα | Ανάλυση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών και του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία:

 • Υποχώρηση του Δείκτη τιμών εισαγωγών εγχωρίως κατά 12% το 2023, έναντι ηπιότερης μείωσης 7,1% στην ΕΖ20.
 • Εξασθένιση του εγχώριου Δείκτη τιμών παραγωγού κατά 6% το 2023, όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην ΕΖ20 ενισχύθηκε 1,0% το 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάρτιος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαρτίου 2024:

 • Άνοδος του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2023, κατά 1,2%, από 2,1% στο γ’ τρίμηνο του 2023. Αύξηση στο δ’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,3%).
 • Ενίσχυση των εξαγωγών 2,1% το δ’ τρίμ. του 2023, από άνοδο εξαγωγών υπηρεσιών (4,7%) και μείωση εξαγωγών αγαθών (-1,6%).
 • Αμετάβλητη η ανεργία τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, στο 11,2% σε σχέση με ένα έτος πριν.
 • Υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο, λόγω ισχυρής εξασθένισης σε Κατασκευές. Μικρή μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ήπια βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 101,6 μονάδες τον Φεβρουάριο, από 101 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (111,5 μον.).
 • Αύξηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2024 κατά 10,5% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 5,7% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 5,3% σε ετήσια βάση.
 • Νέα υποχώρηση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 23,2% τον Δεκέμβριο του 2023 σε ετήσια βάση. Μείωση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,3 δισεκ., από €3,4 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το 2023:

 • Υποχώρηση του δείκτη κύκλου εργασιών της Βιομηχανίας 3,9% το 2023 στην Ελλάδα έναντι μείωσης 0,7% στην ΕΕ27.
 • Σε τρέχουσες τιμές, εξασθένιση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 2,9% την ίδια περίοδο, από αύξηση 34,6% ένα έτος πριν. Σχεδόν αμετάβλητη η Μεταποίηση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, σε συνέχεια ανόδου 27,7% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Φεβρουάριος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Φεβρουαρίου 2024:

 • Νέα εξασθένιση της ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2023 σε ετήσια βάση, στο 8,9% από 12,4% ένα έτος πριν.
 • Άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, λόγω ενίσχυσης των προσδοκιών σε Βιομηχανία και Κατασκευές. Μικρή υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 101 μονάδες τον Ιανουάριο, από 94,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (107,4 μον.).
 • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο του 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης ανόδου 1,1% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 4,9% σε ετήσια βάση.
 • Νέα εξασθένιση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 15,7% τον Νοέμβριο του 2023 σε ετήσια βάση. Μείωση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,7 δισεκ., από €4,1 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες και επιδράσεις στην ελληνική οικονομία:

 • Η μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό υπόδειγμα παραγωγής δημιουργεί επιχειρηματικές και οικονομικές ευκαιρίες με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 • Η υλοποίηση των επενδύσεων σε υποδομές κυκλικής οικονομίας που προβλέπει ο εθνικός σχεδιασμός δύναται να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά €1,1 δισεκ., με επιπλέον 37 χιλ. θέσεις εργασίας ως το 2030

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Ιανουάριος 2024

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιανουαρίου 2024:

 • Νέα εξασθένιση της ανεργίας τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, στο 9,1% από 11,7% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Ήπια υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο, λόγω επιδείνωσης των προσδοκιών σε Βιομηχανία. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Μείωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 94,1 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 95,3 μονάδες τον Νοέμβριο, χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (100,4 μον.).
 • Υποχώρηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, αλλά άνοδος 3,1% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 5,8% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 2,8% σε ετήσια βάση.
 • Μικρή ενίσχυση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το γ’ τρίμ. του 2023, κατά 0,5% σε ετήσια βάση, έναντι εντονότερης ανόδου στο σύνολο της οικονομίας (+1%, σε ετήσια βάση).
 • Μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 5,3% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση. Εξασθένιση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,7 δισεκ., από €4,8 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το γ΄ τρίμηνο του 2023:

 • Υποχώρηση του δείκτη κύκλου εργασιών της Βιομηχανίας 8,0% το γ΄ τριμ. στην Ελλάδα έναντι μείωσης 4,0% στην ΕΕ27.
 • Σε τρέχουσες τιμές, εξασθένιση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 8,7% την ίδια περίοδο, από αύξηση 39,7% ένα έτος πριν. Ηπιότερη η μείωση για τη Μεταποίηση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, 8,5% σε συνέχεια ανόδου 28,7% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Δεκέμβριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Δεκεμβρίου 2023:

 • Άνοδος του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2023, κατά 2,1%, από 2,6% στο β’ τρίμηνο του 2023. Αύξηση στο γ’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,1%).
 • Ήπια ενίσχυση των εξαγωγών 1,0% το γ’ τρίμ. του 2023, από ενίσχυση εξαγωγών υπηρεσιών (2,9%) και μείωση εξαγωγών αγαθών (1,1%).
 • Νέα μείωση της ανεργίας τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, στο 8,7% από 11,2% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Ήπια εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, λόγω επιδείνωσης σε Κατασκευές, Βιομηχανία και Λιανικό εμπόριο. Μικρή υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 95,3 μονάδες τον Νοέμβριο, από 96,5 μονάδες τον Οκτώβριο, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος πριν (95,5 μον.).
 • Άνοδος για τη βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Βελτίωση 10,8% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 5,5% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 9,6% σε ετήσια βάση.
 • Μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 15,9% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση. Εξασθένιση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,6 δισεκ., από €4,1 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Η συμβολή της εγχώριας Βιομηχανίας στην οικονομία:

 • Άνοδος της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της εγχώριας Βιομηχανίας (Ορυχεία + Μεταποίηση) το 2022 στα €19,8 δισεκ. από €19,1 δισεκ. ένα έτος πριν. Οριακή εξασθένιση του μεριδίου ως % του ΑΕΠ, σε 10,4% από 10,6% το 2021, χαμηλότερα από ότι στην ΕΕ27 (15,9%.
 • Βελτίωση του δείκτη πάγιων επενδύσεων της εγχώριας Μεταποίησης ως % της ΑΠΑ το 2022, στο 14,9% από 14% το 2021 με την επενδυτική υστέρηση, ωστόσο, σε σχέση με την ΕΕ να παραμένει.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Νοέμβριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Νοεμβρίου 2023:

 • Νέα υποχώρηση της ανεργίας και τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, στο 8,6% από 10,7% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Ήπια εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, λόγω επιδείνωσης σε Υπηρεσίες, Βιομηχανία και Λιανικό εμπόριο. Οριακή ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Μείωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 96,5 μονάδες τον Οκτώβριο, από 100,5 μον. τον Σεπτέμβριο, αλλά βελτίωση σε σχέση με ένα έτος πριν (από 95,9 μον. τον Οκτώβριο του 2022).
 • Εξασθένιση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, αλλά βελτίωση 2,1% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 6,1% στην ΕΕ27. Ήπια υποχώρηση για την εγχώρια Μεταποίηση 0,4% σε ετήσια βάση.
 • Υποχώρηση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 21,8% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Μείωση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,6 δισεκ., από €4,2 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία:

 • Σημαντική η συμβολή της Φαρμακευτικής βιομηχανίας σε αξία παραγωγής και σε προστιθέμενη αξία, με αξία παραγωγής στα €1,9 δισεκ. το 2022 (+16,1% σε ετήσια βάση), και προστιθέμενη αξία στα €1,5 δισεκ. το 2021, (από €1,3 δισεκ. το 2020).
 • Η συνολική συμβολή της Φαρμακευτικής βιομηχανίας σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €6,2 δισεκ. (ή 3,4% του ΑΕΠ) το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Οκτώβριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Οκτωβρίου 2023:

 • Νέα υποχώρηση της ανεργίας και τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, στο 10,7% από 11,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Ήπια υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο, λόγω επιδείνωσης σε Υπηρεσίες, Βιομηχανία και Κατασκευές. Εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Μείωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 100,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 106,4 μον. τον Αύγουστο, ωστόσο παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν (98,2 μον.).
 • Άνοδος για τη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Μείωση 0,6% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι υποχώρησης 4,4% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 1,4% σε ετήσια βάση.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το β’ τρίμ. του 2023, κατά 2,0% σε ετήσια βάση, έναντι ηπιότερης ανόδου στο σύνολο της οικονομίας (+1,7%).
 • Μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας, 5,6% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση. Υποχώρηση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,1 δισεκ., από €4,2 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το β΄ τρίμηνο του 2023:

 • Μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών της Βιομηχανίας 11,6% το β΄ τριμ. στην Ελλάδα έναντι μείωσης 0,8% στην ΕΕ27, αλλά άνοδος 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 • Σε τρέχουσες τιμές, εξασθένιση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 1,8% την ίδια περίοδο, από αύξηση 38,8% ένα έτος πριν. Η Μεταποίηση, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με άνοδο 0,2% σε συνέχεια ανόδου 28,7% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Σεπτέμβριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Σεπτεμβρίου 2023:

 • Άνοδος του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2023, κατά 2,7%, από 2,0% στο α’ τρίμηνο του 2023. Αύξηση στο β’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,5%).
 • Οριακή ενίσχυση των εξαγωγών 0,1% το β’ τρίμ. του 2023, από ενίσχυση εξαγωγών υπηρεσιών (1,3%) και μείωση εξαγωγών αγαθών (1,8%).
 • Νέα υποχώρηση της ανεργίας και τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, στο 9,9% από 11,5% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2009 σε μονοψήφιο ποσοστό.
 • Άνοδος οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο, λόγω βελτίωσης σε Βιομηχανία και Λιανικό εμπόριο. Υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 106,4 μονάδες τον Αύγουστο, από 104,6 μον. τον Ιούλιο.
 • Άνοδος για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Υποχώρηση 2,0% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι εξασθένισης 2,4% στην ΕΕ27. Βελτίωση για την εγχώρια Μεταποίηση 0,8% σε ετήσια βάση.
 • Μείωση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 3,1% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση. Υποχώρηση και για το εμπορικό έλλειμμα στα €3,2 δισεκ., από €4,3 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Η εγχώρια Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών:

 • Σημαντική συμβολή της Βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στο σύνολο της μεταποίησης, με προστιθέμενη αξία στα €3,4 δισεκ., ή 32,4% στο σύνολο της Μεταποίησης το 2020, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με ένα έτος πριν.
 • Η Βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης, με τον αριθμό των απασχολούμενων της να ξεπερνά τους 156 χιλ. το 2022, ενισχυμένος 13,7% σε σύγκριση με το 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Ιούλιος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουλίου 2023:

 • Νέα υποχώρηση της ανεργίας και τον Μάιο σε ετήσια βάση, στο 10,8% από 12,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Άνοδος οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, λόγω βελτίωσης σε όλους τους τομείς πλην του Λιανικού εμπορίου. Ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,6 μονάδες τον Ιούνιο, από 105,1 μον. τον Μάιο.
 • Οριακή υποχώρηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, αλλά ενίσχυση 1,5% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι εξασθένισης 1,8% στην ΕΕ27. Άνοδος για την εγχώρια Μεταποίηση 2,9% σε ετήσια βάση.
 • Αύξηση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το α’ τρίμηνο του 2023 κατά 2,5%, στα 430,5 χιλ. άτομα (άνοδος για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο).
 • Οριακή αύξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 0,4% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση. Μείωση εμπορικού ελλείμματος στα €3,0 δισεκ., από €3,5 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το α΄ τρίμηνο του 2023:

 • Άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 8,9% το α΄ τριμ. στην Ελλάδα έναντι 8,3% στην ΕΕ27.
 • Σε τρέχουσες τιμές, βελτίωση για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 8,3% την ίδια περίοδο, από αύξηση 35,1% ένα έτος πριν. Η Μεταποίηση, στο 8,9% σε συνέχεια ανόδου 39,1% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάιος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαΐου 2023:

 • Νέα υποχώρηση της ανεργίας και τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, στο 11,5% από 12,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Ήπια βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, λόγω ενίσχυσης των προσδοκιών σε Λιανικό εμπόριο και Υπηρεσίες. Υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Οριακή υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,9 μον. τον Απρίλιο, από 109,2 μον. τον Μάρτιο.
 • Μείωση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Υποχώρηση 0,2% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι εντονότερης εξασθένισης 1,3% στην ΕΕ27. Ενίσχυση για την εγχώρια Μεταποίηση 7,5% σε ετήσια βάση.
 • Νέα αύξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 21,3% τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση. Μείωση εμπορικού ελλείμματος στα €3,2 δισεκ., από €3,7 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Απασχόληση και Βιομηχανία:

 • Ο αριθμός απασχολουμένων στη Βιομηχανία ανήλθε σχεδόν στα 425 χιλ. άτομα το 2022, καταγράφοντας υψηλό 12ετίας.
 • Η Βιομηχανία ο τρίτος τομέας ως προς την απασχόληση μετά το Εμπόριο και τον Πρωτογενή τομέα, και πριν τον Τουρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Απρίλιος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Απριλίου 2023:

 • Νέα μείωση της ανεργίας και τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, στο 11,5% από 13,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 • Μικρή εξασθένιση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο, λόγω υποχώρησης των προσδοκιών στη Βιομηχανία. Βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ήπια επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 109,2 μον. τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, από 111,5 μον. τον Φεβρουάριο.
 • Βελτίωση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Άνοδος 5,2% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 2,3% στην ΕΕ27. Ενίσχυση για την εγχώρια Μεταποίηση 6,9% σε ετήσια βάση.
 • Άνοδος της απασχόλησης στη Βιομηχανία, κατά 5,9% το 2022, έναντι 5,4% στο σύνολο της οικονομίας. Η εντονότερη ποσοστιαία αύξηση των τελευταίων 20 ετών.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών της βιομηχανίας, 34,9% τον Ιανουάριο (σε ετήσια βάση). Μείωση εμπορικού ελλείμματος στα €3,2 δισεκ., από €3,5 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας το 2022:

 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 33% το 2022 στην Ελλάδα έναντι 19,5% στην ΕΕ27 (σταθερές τιμές).
 • Σε τρέχουσες τιμές, άνοδος για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 35,5% το 2022, σε συνέχεια ανόδου 19,7% ένα έτος πριν.
 • Η Μεταποίηση στους τομείς με την υψηλότερη άνοδο, 40,5% από 25,9% ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάρτιος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαρτίου 2023:

 • Αύξηση του ΑΕΠ το Δ’ τρίμηνο του 2022, κατά 5,2% (από 4,4% το προηγούμενο τρίμηνο), ισχυρότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,8%).
 • Μείωση εξαγωγών 3,5% το Δ’ τρίμ. του 2022, από υποχώρηση εξαγωγών υπηρεσιών (-5,1%), και αγαθών (-3,3%).
 • Συνολικά για το 2022 εκτιμάται μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 5,9%, έναντι 8,4% το 2021.
 • Νέα εξασθένιση της ανεργίας και τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση.
 • Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο, λόγω ανόδου των προσδοκιών σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Άνοδος των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 111,5 μον. τον Φεβρουάριο, από 107,4 μον. τον προηγούμενο μήνα.
 • Μικρή υποχώρηση για τη βιομηχανική παραγωγή σε μηνιαία βάση (τον Ιανουάριο σε σύγκριση με το Δεκέμβριο), αλλά άνοδος 1,6% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 1,0% στην ΕΕ27. Για την εγχώρια Μεταποίηση, άνοδος 8,2% σε ετήσια βάση.
 • Νέα ενίσχυση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 29,6% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση. Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος στα €3,8 δισεκ., από €3,3 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Επιδράσεις των τιμών στα ενεργειακά αγαθά στην εγχώρια Βιομηχανία τη διετία 2021-2022:

 • Ενίσχυση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent, κατά 42,9%, και αύξηση του διεθνούς δείκτη τιμών μη ενεργειακών αγαθών, κατά 7,4% το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Άνοδος για τον δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας βιομηχανίας, κατά 35,4% την ίδια χρονιά.
 • Ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας, η υψηλότερη άνοδος του κόστους παραγωγής το 2022 σημειώθηκε στα Βασικά μέταλλα και τα Προϊόντα ξύλου, με 21,2% και 16,1%, αντίστοιχα, το 2022 σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Φεβρουάριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Φεβρουαρίου 2023:

 • Νέα εξασθένιση της ανεργίας και το Δεκέμβριο σε ετήσια βάση.
 • Άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο, λόγω βελτίωσης των προσδοκιών κυρίως στη Βιομηχανία.
 • Άνοδος και για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 107,4 μον. τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, από 100,4 μον. τον Δεκέμβριο του 2022.
 • Αμετάβλητη η βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Σε ετήσια βάση, υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,6% στην Ελλάδα, έναντι μείωσης 0,5% στην ΕΕ27, αλλά με άνοδο για την εγχώρια Μεταποίηση 4,2%.
 • Νέα ενίσχυση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 35,2% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση. Άνοδος εμπορικού ελλείμματος στα €4,1 δισεκ., από €3,4 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Ενεργειακό κόστος και εγχώρια βιομηχανία:

 • Σε υψηλότερα επίπεδα το μερίδιο ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ τη διετία 2019-2020.
 • Στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της Ευρωζώνης οι τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Ιανουάριος 2023

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιανουαρίου 2023:

 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.
 • Ενίσχυση του οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο, απόρροια βελτίωσης προσδοκιών σε Βιομηχανία και Υπηρεσίες.
 • Άνοδος και για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 100,4 μον. τον Δεκέμβριο, από 95,5 μον. τον Νοέμβριο.
 • Άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,1% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.
 • Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,2% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 1,6% στην ΕΕ27, αλλά με άνοδο 2,5% για την εγχώρια Μεταποίηση.
 • Νέα αύξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 29,8% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση. Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €4,8 δισεκ., από €2,9 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας Γ΄ τριμήνου 2022:

 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 36,4% το Γ’ τρίμ. του 2022 (σε ετήσια βάση και σταθερές τιμές) στην Ελλάδα έναντι 22,5% στην ΕΕ27.
 • Σε τρέχουσες τιμές, άνοδος για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 42,8% το Γ’ τρίμ. του 2022 (σε ετήσια βάση), σε συνέχεια ανόδου 24,9% ένα έτος πριν, με την Μεταποίηση να σημειώνει την υψηλότερη άνοδο, 44,2% (αύξηση 30,1% ένα έτος πριν).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Δεκέμβριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Δεκεμβρίου 2022:

 • Άνοδος του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2022, κατά 2,8%, κατόπιν ανάκαμψης 7,1% στο β’ τρίμηνο του 2022. Αύξηση στο γ’ τρίμηνο ελαφρά ισχυρότερη της ΕΕ (2,5%).
 • Ενίσχυση εξαγωγών 0,9% το γ’ τρίμ. του 2022. Άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών (+3%), οριακή υποχώρηση για τις εξαγωγές αγαθών (-0,3%).
 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, από αύξηση της απασχόλησης.
 • Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, απόρροια βελτίωσης προσδοκιών σε Λιανικό και Υπηρεσίες. Άνοδος και για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
 • Οριακή υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 95,5 μον. τον Νοέμβριο, από 95,9 μον. τον Οκτώβριο.
 • Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,5% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Μείωση 2,6% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (έναντι αύξησης 3,1% στην ΕΕ27), αλλά με άνοδο για την εγχώρια Μεταποίηση 1,8%.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών της βιομηχανίας, 30,3% τον Σεπτέμβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €4,1 δισεκ., από €2,9 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Η συμβολή της εγχώριας βιομηχανίας στην οικονομία:

 • Ενίσχυση του μεριδίου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της εγχώριας Βιομηχανίας ως % του ΑΕΠ το 2021, στο 10,7% από 10,4% το 2020, έναντι ανόδου στο 15,6% από 15,3% ένα χρόνο πριν στην ΕΖ.
 • Συνολικά, τη διετία 2020-2021, το μερίδιο της Βιομηχανίας αυξήθηκε κατά σχεδόν 2 μονάδες, από το 8,9% του ΑΕΠ το 2019, στο 10,7% ο 2021.
 • Βελτίωση του δείκτη πάγιων επενδύσεων της εγχώριας Μεταποίησης ως % της ΑΠΑ το 2021, στο 12,3% από 11,8% το 2020 χαμηλότερα ωστόσο από την ΕΖ.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Νοέμβριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Νοεμβρίου 2022:

 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Σεπτέμβριο (σε ετήσια βάση), από αύξηση της απασχόλησης.
 • Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, απόρροια εξασθένισης προσδοκιών σε Υπηρεσίες και Βιομηχανία καθώς και καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 95,9 μον. τον Οκτώβριο, από 98,2 μον. τον Σεπτέμβριο.
 • Επιδείνωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 4,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο.
 • Μείωση βιομηχανικής παραγωγής 1,2% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 5,3% στην ΕΕ27. Άνοδος για την εγχώρια Μεταποίηση 1,9% σε ετήσια βάση.
 • Νέα αύξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας 56,2% τον Αύγουστο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €4,1 δισεκ., από €2,6 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Περαιτέρω διερεύνηση του εγχώριου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγή:

 • Ενίσχυση του εγχώριου Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (Ορυχεία & Λατομεία, Μεταποίηση), κατά 8,9%, έναντι ανόδου 8,6% στην Ευρωζώνη το 2021.
 • Συγκριτικά με τις χώρες της ΕΖ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση ως προς την άνοδο του δείκτη. Ξεχώρισαν η Λιθουανία (20,8%), και η Ιρλανδία (19,1%).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Οκτώβριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Οκτωβρίου 2022:

 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Αύγουστο (σε ετήσια βάση), από αύξηση της απασχόλησης.
 • Μικρή άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο, απόρροια βελτίωσης προσδοκιών σε Υπηρεσίες και Κατασκευές, και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ήπια υποχώρηση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 98,2 μον. τον Σεπτέμβριο, από 99,5 μον. τον Αύγουστο.
 • Μικρή μείωση της βιομηχανικής παραγωγής 1,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, αλλά αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 3,5% στην ΕΕ27.
 • Νέα αύξηση των εξαγωγών βιομηχανίας 21,2% τον Ιούλιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €4,1 δισεκ., από €2,7 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα | Η Φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία:

 • Σημαντική η συμβολή της Φαρμακευτικής βιομηχανίας σε αξία παραγωγής και σε προστιθέμενη αξία, με αξία παραγωγής στα €1,7 δισεκ. το 2020 (+20,5% y-o-y), και προστιθέμενη αξία στα €1,4 δισεκ. το 2020, (+5,8% y-o-y).
 • Πάνω από 25 χιλ. απασχολούμενοι, σχεδόν οι μισοί από αυτούς με υψηλή εξειδίκευση, και συνολική συνεισφορά 123 χιλ. θέσεις εργασίας.
 • Η συνολική συμβολή της Φαρμακευτικής βιομηχανίας σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €5,5 δισεκ. (ή 3,3% του ΑΕΠ) το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Σεπτέμβριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Σεπτεμβρίου 2022:

 • Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2022, κατά 7,7%, κατόπιν ανάκαμψης 8,0% στο α’ τρίμηνο του 2022. Αύξηση στο β’ τρίμηνο ισχυρότερη της ΕΕ (4,2%).
 • Ενίσχυση εξαγωγών 20,8% το β’ τρίμ. του 2022. Άνοδος κυρίως των εξαγωγών υπηρεσιών (+47,4%) ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν ήπια (+3,3%).
 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Ιούνιο (y-o-y), από αύξηση της απασχόλησης.
 • Οριακή ενίσχυση του οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο και άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 99,5 μον. τον Αύγουστο, από 101,2 μον. τον Ιούλιο.
 • Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 7,5% τον Ιούλιο (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι οριακής υποχώρησης 0,5% στην ΕΕ27. Άνοδος 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 34,9% τον Ιούνιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €4,2 δισεκ., από €2,1 δισεκ. ένα έτος πριν.

Ειδικό Θέμα: Στοιχεία Κύκλου Εργασιών Β’ Τριμήνου 2022:

 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 41,4% το β’ τρίμ. του 2022 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 21,9% στην ΕΕ27 (σταθερές τιμές).
 • Σε τρέχουσες τιμές, άνοδος για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 39,3% το β’ τρίμ. του 2022 (y-o-y), σε συνέχεια ανόδου 27% ένα χρόνο πριν.
 • Η Μεταποίηση στους τομείς με άνοδο για 5ο συνεχές τρίμηνο, 45,2% από 36% ένα χρόνο πριν.
 • Εντός των κλάδων της βιομηχανίας, η μεγαλύτερη αύξηση στα Βασικά Μέταλλα +81% (σε συνέχεια ανόδου 43,6% ένα χρόνο πριν)

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Iούλιος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουλίου 2022:

 • Περαιτέρω μείωση της ανεργίας και τον Απρίλιο (σε σχέση με προηγούμενο έτος).
 • Ήπια υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, απόρροια επιδείνωσης προσδοκιών σε όλους τους τομείς πλην Κατασκευών.
 • Εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 103,9 μον. τον Ιούνιο, από 111,4 μον. τον Μάιο.
 • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 2,6% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Άνοδος 3,2% σε σχέση με προηγούμενο έτος στην Ελλάδα, έναντι ανόδου 2,3% στην ΕΕ27.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 16,4% τον Απρίλιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,5 δισεκ., από €2,3 δισεκ. ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Iούνιος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουνίου 2022:

 • Έντονη άνοδος του ΑΕΠ το α’ τρίμηνο του 2022, κατά 7,0%, κατόπιν ανάκαμψης 8,1% στο δ’ τρίμηνο του 2021. Αύξηση στο α’ τρίμηνο ισχυρότερη της ΕΕ (5,2%).
 • Συνεχίστηκε η υποχώρηση της ανεργίας και τον Μάρτιο (12,6% y-o-y) , από αύξηση της απασχόλησης.
 • Ήπια βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο, με άνοδο προσδοκιών σε όλους τους τομείς πλην των Κατασκευών, και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Άνοδος των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 111,4 μον. τον Μάιο, από 108,8 μον. τον Απρίλιο.
 • Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής: μείωση κατά 7,4% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο και 4,5% σε σύγκριση με προηγούμενο έτος, έναντι αντίστοιχης οριακής μείωσης 0,4% στην ΕΕ27.
 • Συνεχίστηκε η ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 28,2% τον Μάρτιο (y-o-y). ΄Ανοδος εμπορικού ελλείμματος στα €3,2 δισεκ., από €2,7 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 36,1% το α’ τρίμ. του 2022 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 17,4% στην ΕΕ27.
 • Άνοδος για το σύνολο των δραστηριοτήτων 33,5% το α’ τρίμ. του 2022 (y-o-y), από εξασθένιση 4,8% ένα χρόνο πριν.
 • Η Μεταποίηση στους τομείς με άνοδο για δεύτερο συνεχές έτος, 16,7% από 2,8% ένα χρόνο πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάιος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαΐου 2022:

 • Συνεχίστηκε η μείωση της ανεργίας και τον Φεβρουάριο (y-o-y), κυρίως από αύξηση της απασχόλησης.
 • Έντονη υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, με υποχώρηση προσδοκιών σε όλους τους τομείς και επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ισχυρή εξασθένιση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,8 μον. τον Απρίλιο, από 117,1 μον. τον Μάρτιο.
 • Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 5,0% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Άνοδος 8,2% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι οριακής αύξησης 0,6% στην ΕΕ27.
 • Συνεχίστηκε η άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 26,7% τον Φεβρουάριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,7 δισεκ., από €1,7 δισεκ. ένα έτος πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Απρίλιος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Απριλίου 2022:

 • Ήπια υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο, με ισχυρή επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 117,1 μον. τον Μάρτιο, από 116,7 μον. τον Φεβρουάριο.
 • Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 7,7% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Ηπιότερη άνοδος 4,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 18,6% τον Ιανουάριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,5 δισεκ., από €1,8 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης στη Βιομηχανία κατά 5,0% (από τα 382,2 χιλ. στα 401,2 χιλ. άτομα) το 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν, έναντι αύξησης 1,4% στο σύνολο της οικονομίας.

Σημαντικά στοιχεία από το Ειδικό θέμα “Εμπορικές ροές εγχώριας βιομηχανίας με Ρωσία και Ουκρανία”:

 • Οι εξαγωγές της εγχώριας βιομηχανίας προς Ρωσία και Ουκρανία ανήλθαν σε €178,9 εκατ. και €314,1 εκατ. αντίστοιχα το 2021 (0,5% και 0,9% των συνολικών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, αντίστοιχα) .
 • Την περίοδο 2018-2021, κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα προς τη Ρωσία ήταν τα Γούνινα είδη (μερίδιο 36,1% του συνόλου των εξαγωγών του προϊόντος), ενώ ακολουθούν τα Φρούτα και λαχανικά (1,2%), τα Πετρελαιοειδή (0,1%) και προϊόντα Χαλκού (2%).  Προς την Ουκρανία αντίστοιχα: Προϊόντα διύλισης πετρελαίου (1,5% των συνολικών εξαγωγών του προϊόντος), προϊόντα Χαλκού (1,2%), Λιπάσματα (4,6%) και Αλουμίνιο (0,3%) .
 • Την ίδια περίοδο, το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές Προϊόντων διύλισης πετρελαίου ανήλθε σε 51,8% (40% για το Φυσικό Αέριο), ενώ το μερίδιο της Ουκρανίας στις εισαγωγές Σιδήρου και χάλυβα ανήλθε σε 5,8%.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Μάρτιος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαρτίου 2022:

 • Έντονη άνοδος του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2021, κατά 7,7%, ισχυρότερη της ΕΕ (4,8%), με ενίσχυση εξαγωγών +24,1% (εξαγωγές υπηρεσιών +63,2%, εξαγωγές αγαθών +4,1%).
 • Συνολικά στο 2021 μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 8,3%, έναντι μείωσης 9,0% πρόπερσι.
 • Ουσιαστικά αμετάβλητες οι προσδοκίες στη Βιομηχανία, στις 116,7 μον. τον Φεβρουάριο, από 116,8 μον. τον Ιανουάριο.
 • Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 4,1% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, αλλά οριακή ενίσχυση 0,3% από προηγούμενο έτος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 0,9% στην ΕΕ27.
 • Νέα άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 13,1% τον Δεκέμβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,3 δισεκ., από €2,0 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κατά 31,8% το δ’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 14,2% στην ΕΕ27.
 • Στο σύνολο του 2021, άνοδος του εγχώριου δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 8,6% έναντι περίπου ίδιας ανόδου στην ΕΕ27.
 • Άνοδος της δραστηριότητας για όλους τους τομείς της οικονομίας το 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Μεταποίηση στους τομείς με την ισχυρότερη άνοδο (26,8%), υψηλότερα από το σύνολο των δραστηριοτήτων (21,1%).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Φεβρουάριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Φεβρουαρίου 2022:

 • Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 116,8 μον. τον Ιανουάριο, από 109,1 μον. τον Δεκέμβριο.
 • Οριακή ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 0,3% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Σημαντική άνοδος 8,6% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης αύξησης 2,3% στην ΕΕ27.
 • Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 27,5% τον Νοέμβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,4 δισεκ., από €1,8 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Νέα άνοδος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2021, κατά 3,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Ιανουάριος 2022

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιανουαρίου 2022:

 • Μικρή υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο και εξασθένιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Οριακή υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 109,1 μον. τον Δεκέμβριο, από 110,2 μον. τον Νοέμβριο.
 • Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,2% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, αλλά σημαντική άνοδος 8,0% σε σχέση με προηγούμενο έτος, έναντι οριακής αύξησης 0,3% στην ΕΕ.
 • Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 11,8% τον Οκτώβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,9 δισεκ., από €1,7 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Νέα αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο, κατά 16,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
 • Ενίσχυση του όγκου εξαγωγών της βιομηχανίας 4,9% τον Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. 

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Δεκέμβριος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Δεκεμβρίου 2021:

 • Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2021, κατά 13,4%, ισχυρότερη του μέσου όρου ΕΕ (3,9%). Συνολικά στο εννεάμηνο φέτος ρυθμός ανάκαμψης 8,9%. 
 • Ενίσχυση εξαγωγών κατά 48,6% στο γ’ τρίμ. του 2021. Άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών (+84,6%) ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (+9,2%).
 • Υποχώρηση της ανεργίας και τον Σεπτέμβριο, με ισχυρή άνοδο της απασχόλησης.
 • Οριακή βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο και άνοδος καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
 • Ήπια επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 110,2 μον. τον Νοέμβριο από 112,9 μον. τον Οκτώβριο.
 • Συνεχίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 2,5% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Σημαντική άνοδος 16,0% (y-o-y) στην Ελλάδα.
 • Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 21,2% τον Σεπτέμβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,9 δισεκ. από €1,9 δισεκ. ένα έτος πριν.
 • Συνεχίστηκε η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, κατά 49,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική αύξηση και για το Φυσικό Αέριο.
 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 30,4% το γ’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 12,9% στην ΕΕ.
 • Άνοδος της δραστηριότητας για όλους τους τομείς το γ΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Μεταποίηση στους τομείς με την ισχυρότερη άνοδο (+31,3%).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Νοέμβριος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Νοεμβρίου 2021:

 • Ήπια ενίσχυση οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο, αλλά εξασθένιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 112,9 μον. τον Οκτώβριο από 106,9 μον. τον Σεπτέμβριο
 • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής 0,7% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Σημαντική άνοδος 9,1% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης αύξησης 4,2% στην ΕΕ27.
 • Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 24,6% τον Αύγουστο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,6 δισεκ. από €1,8 δισεκ. ένα χρόνο πριν.
 • Συνεχίστηκε η αύξηση στα ναύλα των πλοίων χύδην φορτίου και του δείκτη εμπορευματοκιβωτίων. Σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο κατά 7,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική αύξηση και για το Φυσικό Αέριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Οκτώβριος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Οκτωβρίου 2021:

 • Συνεχίστηκε η μείωση της ανεργίας και τον Αύγουστο
 • Μικρή εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 106,9 μον. τον Σεπτέμβριο από 114,6 μον. τον Αύγουστο
 • Συνεχίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 0,7% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σημαντική άνοδος 10,6% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης αύξησης 5,0% στην ΕΕ27.
 • Αισθητή ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 11,4% τον Ιούλιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,6 δισεκ. από €2,0 δισεκ. ένα χρόνο πριν.
 • Υψηλότερο το μερίδιο κόστους ενέργειας στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Σεπτέμβριος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Σεπτεμβρίου 2021:

 • Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2021, 16,2%, μεγαλύτερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,8%)
 • Ενίσχυση εξαγωγών 22,6% στο β’ τρίμ. του 2021: υπηρεσίες +28,8%, αγαθά +17,1%
 • Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία: στις 114,6 μον. τον Αύγουστο, από 112,3 μον. τον Ιούλιο
 • Συνεχίζεται η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο: +2,5% από προηγούμενο μήνα, +7,7% από πορηγούμενο έτος
 • Σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 22,1% τον Ιούνιο (y-o-y), αλλά αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,5 δισεκ. από €1,8 δισεκ. ένα χρόνο πριν
 • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 36,7% το β’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι 30% στην ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Ιούλιος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουλίου 2021:

 • Άνοδος της ανεργίας τον Μάιο του 2021, ύστερα από οκτώ μήνες συνεχούς μείωσης
 • Οριακή βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Ήπια εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 105,3 μον. τον Ιούνιο από 110 μον. τον Μάιο
 • Περαιτέρω ενίσχυση της αξιοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού της βιομηχανίας (στο 77%) τον Ιούνιο του 2021, ξεπερνώντας το υψηλό 12-ετίας του Δεκεμβρίου 2020
 • Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 4,7% στην Ελλάδα τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, αλλά σημαντική άνοδος 13,9% σε σύγκριση με προηγούμενο έτος.
 • Αισθητή ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 35,8% τον Απρίλιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,3 δισεκ. από €1,3 δισεκ. ένα χρόνο πριν.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Ιούνιος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Ιουνίου 2021:

 • Σημαντική εξασθένιση της μείωσης του ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο του 2021 εγχωρίως 2,3%, από ύφεση 6,9% στο δ’ τρίμηνο του 2020 και ύφεση 0,5% ένα έτος νωρίτερα. Ελαφρώς ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-1,7%).
 • Εξασθένιση εξαγωγών στο α’ τρίμηνο (-13,4%), αποκλειστικά λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών (-38,7%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (8,2%)
 • Αισθητή άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 110 μον. τον Μάιο από τις 99,8 μον. τον Απρίλιο
 • Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής 4,2% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Σημαντική άνοδος 21,7% (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι ενίσχυσης 38,3% στην ΕΕ27.
 • Άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 25,3% τον Μάρτιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,7 δισεκ. από €1,9 δισεκ. τον Μάρτιο του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Μάιος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία :

 • Νέα βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Οριακή εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 99,8 μον. τον Απρίλιο από τις 100,8 μον. τον Μάρτιο
 • Σημαντική άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής 5,4% τον Μάρτιο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι ενίσχυσης 10,9% στην ΕΕ27. Βελτίωση 2,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.
 • Άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 3,0% τον Φεβρουάριο (y-o-y). 
 • Ήπια ενίσχυση για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της εγχώριας Μεταποίησης από το 2016. Με οριακή, ωστόσο υποχώρηση στα €15,4 δισεκ. το 2020, από €15,6 ένα χρόνο πριν.
 • Ενίσχυση του μεριδίου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της εγχώριας Μεταποίησης ως % του ΑΕΠ το 2020, στο 9,1% από 8,5% το 2019, έναντι οριακής μείωσης στο 14,8% από 15% στην ΕΖ19.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


 

Απρίλιος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Απριλίου 2021:

 • Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο και ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 100,8 μον. τον Μάρτιο από τις 98,9 μον. τον Φεβρουάριο
 • Yποχώρηση της ανεργίας και τον Δεκέμβριο του 2020. Μείωση της ανεργίας στο σύνολο του 2020, για έβδομο συνεχόμενο έτος, λόγω της μείωσης του εργατικού δυναμικού
 • Σημαντική άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής 3,1% τον Ιανουάριο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,2% στην ΕΕ27. Ενίσχυση 3,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.
 • Ήπια εξασθένιση των εξαγωγών βιομηχανίας 2,6% τον Ιανουάριο (y-o-y)
 • Μείωση σε όγκο των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων το 2020 (-5,0%), αλλά με αύξηση της αξίας τους κατά 3,7%. 

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


 

Μάρτιος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Μαρτίου 2021:

 • Πτώση ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2020 7,9%, με εξασθένιση εξαγωγών (-13,4%), αποκλειστικά λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών (-55,4%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εμφάνισαν σημαντική αύξηση (+13,6%)
 • Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 98,9 μον. τον Φεβρουάριο από τις 94,9 μον. τον Ιανουάριο
 • Σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 3,7% τον Δεκέμβριο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,1% στην ΕΕ27.
 • Στο σύνολο του 2020, μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2% (y-o-y). έναντι μείωσης 7,9% στην ΕΕ27.
 • Αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας 14,8% τον Δεκέμβριο (y-o-y).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


 

Φεβρουάριος 2021

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Φεβρουαρίου 2021:

 • Οριακή υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο και ήπια ανάκαμψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 94,9 μον. τον Ιανουάριο από τις 93,3 μον. τον Δεκέμβριο
 • Σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 8,7% τον Νοέμβριο (yoy) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,4% στην ΕΕ27. Αύξηση 6,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
 • Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2,6% (yoy). Η μεγαλύτερη υποχώρηση στη βιομηχανία Δέρματος και Δερμάτινων ειδών (-38,2%), στα είδη Ένδυσης (-29,7%) και στα Ποτά (-11,7%)
 • Αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας 6,3% τον Νοέμβριο (yoy). Υποχώρηση εμπορικού ελλείμματος στα €1,7 δισεκ. Από €2,0 δις εκ. τον Νοέμβριο του 2019
 • Εξασθένιση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το γ’ τρίμηνο κατά 3,6% (yoy). Σε επίπεδο εννεαμήνου, η απασχόληση στη Βιομηχανία μειώθηκε οριακά (-0,7%, από τους 388,6 χιλ. το 2019 στους 385,8 χιλ. το 2020)

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Δεκέμβριος 2020

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Δεκεμβρίου 2020:

 • Ισχυρή ύφεση το γ’ τρίμηνο 11,7%, σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ (-4,3%). Στο εννεάμηνο, ύφεση 8,5% έναντι 7,0% στην ΕΕ
 • Η ύφεση στο γ΄τρίμηνο οφείλεται στην πτώση εξαγωγών κατά 45%,  λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών κατά 80%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών
  αυξήθηκαν κατά 3,5%
 • Μικρή επιδείνωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Νοέμβριο και αισθητή υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
 • Επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία: 89,2 μονάδες από 95,4 τον Οκτώβριο
 • Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 5,7%
 • Αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο κατά 7,8 % (y o y)

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Νοέμβριος 2020

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Νοεμβρίου 2020:

 • Σημαντική βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (95,4 μονάδες από 86,4 τον Σεπτέμβριο)
 • Υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.
 • Οριακή μείωση 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%).

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Οκτώβριος 2020

Σημαντικά στοιχεία από το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Οκτωβρίου 2020:

 • Ήπια άνοδος επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (86,4 μονάδες από 85,6 τον Αύγουστο)
 • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 10,3% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Οριακή μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-7,3%).
 • Ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Ιούλιο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά +7% (y-o-y). Συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος κατά 24,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες Δελτίο.

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ

 


Σεπτέμβριος 2020

Το «Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» αποτελεί μια νέα συνεργασία με το ΙΟΒΕ με στόχο την παρουσίαση, σχολιασμό και ανάλυση των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων που αφορούν τις βασικές τάσεις στην οικονομία, με έμφαση στα θέματα του Τομέα της Βιομηχανίας.

Το Δελτίο εκδίδεται με την επιμέλεια του ΙΟΒΕ και φιλοδοξεί να αποτελεί εργαλείο ανάλυσης των τάσεων στη Βιομηχανία που μπορεί να είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες του χώρου της βιομηχανίας, σε αναλυτές, θεσμικούς παράγοντες καθώς και στα Μέσα Ενημέρωσης.

Σύνδεσμοι για το πρώτο Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία – Σεπτέμβριος 2020:

– Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία – Σεπτέμβριος 2020

– Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ