ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία με ΙΟΒΕ για την έκδοση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία Ελληνικής Παραγωγής και ΙΟΒΕ
για την έκδοση Μηνιαίου Δελτίου
οικονομικής συγκυρίας για τη βιομηχανία

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Σε συνέχεια της μελέτης «Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα -Τάσεις και Προοπτικές»[1], η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» διευρύνει τη συνεργασία της με το ΙΟΒΕ, καθιερώνοντας την έκδοση ειδικού μηνιαίου δελτίου οικονομικής συγκυρίας για τη βιομηχανία[2].

Το πρώτο Δελτίο εκδίδεται σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το οποίο το 2017 χαρακτηρίζεται ως έτος ανάκαμψης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται βελτίωση στην εξωτερική ζήτηση και στην απασχόληση.

Το δελτίο είναι διαθέσιμο στους εξής συνδέσμους:

https://hellenicproduction.org/minieo-deltio-01-dec2017/

http://iobe.gr/docs/situation/Manufacturing_01122017_REP_GR.pdf

Το νέο μηνιαίο δελτίο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» θα παρουσιάζει με μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης τα ευρήματα που αφορούν στον τομέα της Βιομηχανίας, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης κάθε μήνα του γενικού δελτίου οικονομικής συγκυρίας από το ΙΟΒΕ.

Στόχος της συνεργασίας είναι μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού και έγκυρου εργαλείου, να παρέχεται αναλυτικότερη ενημέρωση (“insights”) στις Ελληνικές Βιομηχανικές επιχειρήσεις, στους διαμορφωτές γνώμης, τα ΜΜΕ, την πολιτεία καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο σε σχέση με τις διαμορφούμενες τάσεις και τα μεγέθη/δείκτες που καταγράφονται στον τομέα της Βιομηχανίας στη χώρα μας.

Το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη βιομηχανία θα εκδίδεται κάθε μήνα, λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση του γενικού δελτίου οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (https://hellenicproduction.org/news/monthly-iove/) και του ΙΟΒΕ ενώ θα αποστέλλεται επίσης στα μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και τα ΜΜΕ.

Η έκδοση του δευτέρου Δελτίου προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΠ hellenicproduction.org η επικοινωνήστε με την κ. Μαρία Λαζαρίμου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Email: mlazarimou@hellenicproduction.org, Τηλ: 6974 401388


[1] https://hellenicproduction.org/meleti-iove-o-tomeas-metapiisis-stin-ellada-tasis-ke-prooptikes/ και

http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=143

[2] Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN) και διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο από το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε μήνα το ΙΟΒΕ δημοσιεύει στη ιστοσελίδα του το πλήρες δελτίο οικονομικής συγκυρίας το οποίο και μπορείτε να βρείτε εδώ http://iobe.gr/ec_situation.asp?PD=2017