ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΒΕ

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία (Συνεργασία με ΙΟΒΕ)

Απρίλιος 2018:

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία για το μήνα Απρίλιο:

“Τον Απρίλιο σημειώνεται οριακή βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, καθώς καταγράφεται άνοδος των επιμέρους δεικτών σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της οικονομίας, αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η τάση που πλέον διαμορφώνεται κατά τους τελευταίους πολλούς μήνες είναι συνεπής με το ρυθμό ανάπτυξης που διαγράφεται στην οικονομία, η οποία ανακάμπτει σταδιακά ακολουθώντας και την ισχυρή ανάπτυξη στο διεθνές περιβάλλον.”

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες Δελτίο: Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Απρίλιος 2018

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


Μάρτιος 2018:

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία για το μήνα Μάρτιο:

“Τον Μάρτιο σηµειώνεται επιδείνωση επιχειρηµατικών προσδοκιών στη Βιοµηχανία, µε τον δείκτη να κινείται αισθητά χαµηλότερα έναντι του Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε τη σηµαντική εξασθένηση των επιχειρηµατικών προσδοκιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και αντανακλά µια διόρθωση, ίσως των υπερβολικά αισιόδοξων προσδοκιών, που σηµειώθηκαν τους προηγούµενους µήνες. Αν αυτή η εξέλιξη είναι συγκυριακή ή θα διαµορφωθεί σε τάση, θα αξιολογηθεί στο επόµενο δίµηνο.”

Περισσότερες λεπτομέρειες στο πλήρες Δελτίο: Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Μάρτιος 2018

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


Φεβρουάριος 2018:

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Φεβρουάριος 2018

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


Ιανουάριος 2018:

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Ιανουάριος 2018

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ


Δεκέμβριος 2017:

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τη Βιομηχανία – Δεκέμβριος 2017

Διαθέσιμο και από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ: εδώ